Word_di chuyển đoạn văn bản

Trong khi đang soạn thảo, nếu muốn chuyển vị trí của một đoạn văn bản, các bạn có hai cách thực hiện:

1. Dùng chuột: Bôi đen đoạn văn bản rồi dùng chuột kéo-thả đến vị trí mong muốn.

Lưu ý: Nếu bạn muốn copy thêm một đoạn văn bản này ở vị trí mới chứ không phải di chuyển đoạn văn bản đến vị trí đó thì hãy nhấn giữ phím Ctrl trong khi kéo-thả đoạn văn bản.

2. Dùng bàn phím: Đặt con nháy ở đoạn văn bản muốn di chuyển rồi nhấn giữ tổ hợp phím Shift + Alt, sau đó nhấn phím mũi tên lên/xuống để di chuyển đoạn văn bản đến vị trí mong muốn.