Slide tựa đề thông thường là slide đầu tiên của bài thuyết trình, slide tựa đề thường chứa các thông tin về tựa đề của bài thuyết trình, thông tin tác giả, ngày tháng, …

1.1. Mở Microsoft PowerPoint

Từ cửa sổ Windows | chọn Start | chọn All Programs | chọn Microsoft Office | chọn Microsoft Office PowerPoint 2007

1.2. Tạo slide tựa đề (Title slide)

Slide tựa đề thông thường là slide đầu tiên của bài thuyết trình, slide tựa đề thường chứa các thông tin về tựa đề của bài thuyết trình, thông tin tác giả, ngày tháng, … Ngoài ra, chúng ta có thể thêm logo công ty vào slide tựa đề. Tuy nhiên lưu ý là không nên đưa quá nhiều nội dung vào slide tựa đề.

Từ slide trống, nhấn chuột vào vùng chữ Click to add title để nhập tựa đề cho slide

Dấu nhắc sẽ nhấp nháy như hình dưới:

Bạn hãy nhập tựa đề cho slide là Let’s Go to the Movies!

Nhấp chuột vào vùng Click to add subtitle để nhập tựa đề phụ, thông thường đây là các diễn giải về nội dung chi tiết cho tựa đề

Nhập vào cụm từ Lights! Camera! Action!

Nhấp chuột vào vùng trống bên ngoài các Textbox để hoàn tất việc nhập văn bản cho tựa đề và tựa đề phụ.

Sau khi hoàn tất bước trên các bạn sẽ nhận được kết quả như thế này: