Sử dụng trợ giúp trong Excel

Để bắt đầu bạn làm theo các bước sau:

– Kích vào biểu tượng Microsoft Excel Help (dấu ?) trên thanh công cụ Standard

– Bạn sẽ thấy task pane của Excel Help hiển thị phía bên phải màn hình Excel

– Gõ từ có liên quan vào mục Search for để được trợ giúp

– Ví dụ: Gõ “excel chart” và ấn Enter. Sau đó, kết quả tìm kiếm được hiển thị (thường có khoảng 20 kết quả)

– Kích vào chủ đề nào đó, chúng sẽ đề cập tới cách tạo một biểu đồ trong Excel, sau đó kích vào Create a chart

– Cách này sẽ cho bạn những hướng dẫn để tạo một biểu đồ. Có 2 bước để tạo một biểu đồ.

– Bạn có thể kích vào đường link để biết thêm thông tin. Sau khi kết thúc, kích vào nút Close để trở lại pane Search Results

– Để tìm kiếm đề tài khác, chỉ cần kích nút Back từ pane Search Results để quay lại các trang đã xem qua. Bạn cũng có thể sử dụng nút Forward để trở lại những trang trước đó.