Phím "hot" trong Acrobat Reader

Hằng ngày, bạn vẫn thường dùng phần mềm Acrobat Reader để đọc các tài liệu có định dạng PDF (Portable Document Format files) trên Internet. Nhưng bạn có biết rằng việc sử dụng phím tắt hỗ trợ có thể giúp bạn thao tác nhanh hơn khi dùng chuột để tương tác với các ứng dụng của phần mềm này hay không?

Làm việc với PDF file:

Phím tắt

Chức năng

Ctrl + O

Mở một tập tin ebook dạng *.pdf

Ctrl + W

Đóng ebook đang đọc

Ctrl + Shift + S

Lưu ebook với tên khác (tạo bản sao)

Ctrl +D

Tóm tắt thuộc tính của ebook

Ctrl + Alt + F

Liệt kê các kiểu chữ (font) được sử dụng trong tài liệu gốc trước khi chuyển thành dạng hình ảnh *.pdf

Ctrl + Alt +S

Thiết lập chế độ bảo mật cho tài liệu

Ctrl + Shift + P

Định dạng trang in

Ctrl + P

In ebook

Ctrl + Q

Thoát khỏi Acrobat Reader

Ctrl + Z

Lặp lại thao tác vừa thực hiện

Ctrl + Shift + Z

Khôi phục thao tác vừa lặp.

Ctrl + C

Sao chép

Ctrl + X

Cắt

Ctrl + V

Dán

Ctrl + A

Chọn tất cả

Ctrl + Shift +A

Bỏ chọn tất cả

Ctrl + F

Tìm kiếm

Ctrl + G

Tìm lại nội dung đã tìm trước đó

Ctrl + I

Xem thuộc tính

Ctrl + K

Thiết lập ứng dụng theo ý người sử dụng

Làm việc với các ebooks:

Phím tắt

Chức năng

Ctrl + Shift + Pg up

Chuyển về trang đầu tiên trong tài liệu

Ctrl + Shift + Pg Down

Chuyển về trang cuối cùng trong tài liệu

<–

Chuyển tới trang trước trang hiện hành

–>

Chuyển tới trang tiếp theo trang hiện hành

Ctrl + N

Chuyển đến trang được chỉ định bằng số thứ tự trang trong ebook

Alt + <–

Chuyển đến mục đã xem trước đó

Alt + –>

Chuyển đến mục đã xem tiếp theo

Alt + Shift + <–

Chuyển đến ebook phía trước

Alt + Shift + –>

Chuyển đến ebook tiếp theo

Chế độ hiển thị:

Phím tắt

Chức năng

Ctrl + L

Hiển thị ebook ở chế độ toàn màn hình

Ctrl + +

Phóng to

Ctrl + –

Thu nhỏ

Ctrl + M

Hiển thị theo tỷ lệ xác định

Ctrl + 0

Đưa nội dung vừa với độ rộng của cửa sổ

Ctrl + 1

Hiển thị với kích thước mặc định của tài liệu

Ctrl + 2

Hiển thị vừa với độ rộng của vùng hiển thị (cửa sổ bên phải)

Ctrl + Shift + +

Quay tài liệu theo chiều kim đồng hồ.

Ctrl + Shift + –

Quay tài liệu theo chiều ngược kim đồng hồ.

Cửa sổ:

Phím tắt

Chức năng

Ctrl + Shift + J

Xếp chồng các cửa sổ ebook đang mở lên để thấy được tất cả các ebook đang mở.

Ctrl + Shift + K

Hiển thị tiêu đề các ebook theo phương ngang

Ctrl + Shift + L

Hiển thị tiêu đề các ebook theo phương thẳng đứng

Ctrl + Alt + W

Đóng tất cả các ebook đang mở

F8

Ẩn hiện các thanh công cụ

F9

Ẩn hiện thanh thực đơn lệnh chính

F5

Hiển thị các đánh dấu trong ebook, dạng tiêu đề chính của các trang trong cửa sổ bên trái.

F4

Hiển thị các trang dưới dạng thu nhỏ trong cửa sổ bên trái.