Dùng Section Break để định dạng Layout

Dùng Section Break để định dạng nhiều Layout:

Trong Microsoft Word 2003, làm thế nào để đánh số trang cho 10 trang đầu bằng ký tự La Mã (i, iii, iii, iv,…) còn các trang còn lại đánh số bằng ký tự thập phân bình thường?? Đây là lúc chúng ta dùng đến Section Break (ngắt phân đoạn).

Trong Microsoft Word 2003, làm thế nào để đánh số trang cho 10 trang đầu bằng ký tự La Mã (i, iii, iii, iv,…) còn các trang còn lại đánh số bằng ký tự thập phân bình thường?? Đây là lúc chúng ta dùng đến Section Break (ngắt phân đoạn).

1. Phân đoạn là gì?

Microsoft Word 2003 dùng phân đoạn để tách biệt các định dạng cho phép người sử dụng tùy biến nhiều layout khác nhau trên một văn bản hay trong một trang.

Nhìn hình bên dưới chúng ta sẽ thấy:

Image

(1) Section định dạng 1 cột

(2) Section định dạng 2 cột

2. Phân biệt những loại Section:

1. Next page.

Chèn một section mới khi qua trang mới

Image

2. Continuous:

Chèn một Section mới ngay trong trang

Image

3. Odd page/Even page:

Chèn một section mới khi qua trang chẵng hay lẽ

4. Những loại định dạng có thể dùng với Section Break

  • Margins

  • Paper size or orientation

  • Paper source for a printer

  • Page borders

  • Vertical alignment

  • Columns

  • Page numbering

  • Line numbering

  • Footnotes and endnotes

Cách chèn nhiều định dạng Page Number trong một văn bản.

Bước 1: Trở về trang đâu tiên, chọn Insert > Page number như bình thường.

Image

Bước 2: Trong hộp thoại Page Number chọn Format >> Chọn kiểu đánh số là số La Mã (i,ii,ii,..) > OK 2 lần.

Image

Bước 3: Di chuyển đến trang nào bạn muốn bắt đầu đánh số trang bằng số thập phân. Ví dụ: bạn muốn bắt đầu đánh dấu số 1 vào trang thứ 4, thì đặt con trỏ vào trang thứ 3. Sau đó vào Inser > Break như bước 1 và 2. Trong hộp thọai Break, trong mục Section Break types, chọn Next page.

Image

Image

Bước 4: Đặt con trỏ lên trang 4 (trang mới chèn section), vào Insert >> Page numbers. Trong hộp Page numbers, nhấp nút Format và chọn kiểu đánh số là số thập phân (1,2,3,…….), nhập số 1 vào mục Sart at. Nhấp OK để kết thúc.

Image

Kết quả cuối cùng của bạn sẽ là: trang 1,2,3 đánh số là i, ii, iii. Từ trang 4 trở đi đánh số bắt đầu bằng 1,2….