Các tổ hợp phím hữu dụng trong PowerPoint

Các tổ hợp phím hữu dụng trong PowerPoint

Hầu hết các chương trình, phần mềm hay tiện ích đều hỗ trợ tác vụ phím tắt để giúp bạn có thể truy cập nhanh hơn ngoài việc dùng chuột thông thường. Đó là lý do tại sao mà trong các chương trình hay phần mềm đều cho bạn hệ thống hotkey truy cập nhanh.

Chẳng hạn, trong PowerPoint, bạn có thể truy cập nhanh đến menu Edit > Find chỉ với tổ hợp phím Ctrl + F.

Cách dùng phím tắt để truy cập thì thật là nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu bạn ít dùng thì bạn cũng khó mà nhớ hết được, bạn có thể nhớ một số ít phím tắt thường dùng để quá trình làm việc của mình được nhanh chóng hơn.

Kỳ này, xin giới thiệu với bạn những tổ hợp phím nóng thông dụng và hữu ích trong PowerPoint. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm từ Office Assistant của PowerPoint để tìm thêm những tổ hợp phím hữu ích cho nhu cầu sử dụng của mình.

Chèn một Slide Mới

CTRL + M

Di chuyển nhanh vùng soạn thảo (switch pane)

F6 hay Shift + F6

Tạo mới một file trùng tiêu đề

CTRL + D

Trình chiếu Slide show

F5

Promote a paragraph

ALT + SHIFT + LEFT ARROW

Demote a paragraph

ALT + SHIFT + RIGHT ARROW

Apply subscript formatting

CTRL + EQUAL SIGN (=)

Apply superscript formatting

CTRL + PLUS SIGN (+)

Mở hộp thoại Font

CTRL + T

Lặp lại lần soạn thảo trước đó

F4 hoặc CTRL + Y

Mở hộp thoại Find

CTRL + F

Truy cập Hướng dẫn (view Guides)

CTRL + G

Xóa một từ

CTRL + BACKSPACE

Chuyển chữ in hoa

SHIFT + F3

Đánh dấu đậm

CTRL + B

Đánh dấu in nghiêng

CTRL + I

Chèn siêu liên kết

CTRL + K

Chọn tất cả

CTRL + A

Copy

CTRL + C

Paste

CTRL + V

Undo

CTRL + Z

Save

CTRL + S

Print

CTRL + P

Open

CTRL + O