Bỏ chức năng ClearType Fonts

Chức năng ClearType cho phép Font chữ hiển thị được mịn và đẹp hơn trong hệ điều hành Windows Vista. Mặc định chức năng ClearType được bật trong Windows Vista. Tuy nhiên, chính vì điều này mà nhiều khi xem hình ảnh sẽ bị mất đi yếu tố hình ảnh về độ sáng và chất lượng hình ảnh. Thủ thuật sau sẽ giúp bạn bỏ tính năng ClearType trong Vista. 

Đầu tiên, bạn click phải vào màn hình Desktop, chọn Personalize.

Sau đó, chọn tiếp vào Window Color and Appearance.

Hộp thoại mới hiển thị, bạn rê xuống cuối trang và click chọn Open classic appearance properties for more color options. Sau đó bạn nhấn nút Effects. Bạn bỏ chọn mục sau Use the following method to smooth edges of screen fonts hoặc bạn chọn chức năng Standard để thay thế ClearType trong hộp thoại rê xuống. Sau đó, bạn nhấn OK để hoàn tất thiết lập và khởi động máy tính để thay đổi có hiệu lực. 

Xóa file cứng đầu trong Vista

Đối với tập tin, bạn sử dụng câu lệnh sau, trong đó file_name là tên tập tin cần xóa.

Đôi khi, trong quá trình sử dụng máy tính trên hệ điều hành Vista, việc cài đặt và gở bỏ chương trình cũng gây ra rác trên hệ thống. Hoặc khi máy tính bị chiếm tài nguyên bởi những ứng dụng khó trị thông qua Registry. Khi đó, một ứng dụng thừa nào đó không thể xóa được khi chọn phím Delete thì bạn có thể sử dụng các câu lệnh mới của Vista để xóa chúng để an toàn cho hệ thống.  

takeown /f file_name /d y

icacls file_name /grant administrators:F

Đối với thư mục, bạn sử dụng câu lệnh tương tư nhưng thay bằng tên thư mục.

takeown /f directory_name /r /d y

icacls directory_name /grant administrators:F /t

Bảo vệ USB khỏi virus

Trong Windows Vista khi virus muốn phá hoại dữ liệu sẽ “khó khăn” hơn vì bạn có thể dễ dàng thiết lập để không cho bất kì một ai được phép nhập dữ liệu lên USB của bạn.

Trước tiên, bạn mở Notepad, sau đó sao chép toàn bộ phần nội dung sau:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlStorageDevicePolicies]

“WriteProtect”=dword:00000001

Lưu tập tin với tên BaoveUSB.reg. Sau đó nhấn chuột kép lên BaoveUSB.reg này, chọn Continue – Yes – và nhấn OK khi được hỏi xác nhận. Tiếp theo, bạn cần tạo lệnh để khi nào cần thì chỉ bạn mới có thể ghi file lên USB, còn bình thường thì không bao giờ sẽ có chuyện các dữ liệu được ghi lên USB mà không được phép của bạn. 

Tiếp tục mở notepad, bạn điền tiếp phần nội dung sau:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlStorageDevicePolicies]

“WriteProtect”=dword:00000000

Lưu file với tên GiaiBaoveUSB.reg. Bây giờ, khi nào muốn ghi file vào USB thì bạn chạy file GiaiBaoveUSB.reg, sau khi ghi xong, bạn chạy file BaoveUSB.reg để khóa USB lại. Lúc đó, khi có một ai đó hay virus cố gắng đưa thao tác với dữ liệu trong USB của bạn thì sẽ bị ngăn lại.