1
2

Microsoft và Yahoo đồng ý liên kết và thiết lập hợp tác trong công nghệ tìm kiếm. Thỏa thuận này sẽ kết liễu công nghệ tìm kiếm của Yahoo và cho phép Bing tiếp cận thêm 9% tổng thị trường tìm kiếm.
 Nhưng Yahoo sẽ không biến mất; Thật ra, từ phía người sử dụng thì không thấy gì khác. Như vậy, sự thật là gì? Dưới đây là các câu trả lời.
 Tôi sẽ thấy gì thay đổi trên Yahoo?
 Sẽ không có gì thay đổi. Yahoo vẫn tiếp tục làm thương hiệu trang search và gìn giữ bản sắc. Hệ thống tìm kiếm Bing của Microsoft sẽ làm công việc tìm kiếm độc quyền cho các các sites của Yahoo.
 Vai trò của Yahoo ở đâu trong liên minh này?
 Microsoft kiểm sóat tìm kiếm, còn Yahoo kiểm sóat quảng cáo. Nhân sự Yahoo vẫn giao dịch quảng cáo toàn cầu. Microsoft vẫn kiểm sóat việc quảng cáo riêng của họ.
 Cả hai công ty sẽ tiếp cận thông tin của tôi?
 Microsoft và Yahoo chưa công bố chính sách, nhưng các thông báo đều đảm bảo bảo vệ thông tin khách hàng. Các công ty sẽ tối thiểu việc chia sẻ thông tin.
 Hotmail, Yahoo Mail, và các dịch vụ Web khác sẽ kết hợp lại?
 Không. Chỉ hợp tác trong search; các sản phẩm Web sẽ không hợp nhất và không bị ảnh hưởng.
 Việc hợp tác này có ảnh hưởng gì đến Google?
 Không ai đóan được nó sẽ như thế nào. Rõ rang Google trong tầm ngắm. Microsoft CEO Steve Ballmer mô tả việc hợp tác như để cung cấp lữa chọn cho thị trường hiện đang bị một công ty độc chiếm.
 Có người thì cho rằng không thể được, còn một số khác thì cho rằng đây chính là cơ hội.
 Mọi việc sẽ chìm đi chứ?
 Có lẽ không. Các câu chuyện, “họ sẽ, họ sẽ không” sẽ lắng đi. Thay vào đó sẽ là “họ có thể làm được không”.
Vụ hợp tác này còn cần sự đồng ý của cơ quan chống độc quyền.