System Restore trong Windows Vista

System Restore là phương thức khôi phục hệ thống hữu ích được Microsoft tích hợp vào Windows XP. Trong Windows Vista, System Restore cũng có thể sử dụng theo nhiều cách thức khi hệ thống gặp trục trặc, cần trở về thời điểm sao lưu.

System Restore sử dụng một chức năng được gọi là System Protection thường được dùng để tạo và lưu trữ những điểm khôi phục (restore point) trên hệ thống. Những điểm khôi phục này chứa đựng thông tin về các thiết lập registry và những thông tin hệ thống khác mà Windows sử dụng. System Restore có thể tạo điểm khôi phục mỗi ngày, ngay cả khi bạn cài đặt một bản vá lỗi Windows, service pack. Tuy nhiên, bạn cũng nên tạo điểm khôi phục định kỳ để có thể cứu vãn hệ thống khi nó gặp trục trặc.

Khôi phục hệ thống với System Restore trong Windows Vista.

Một lưu ý khác là System Restore không sao lưu những tập tin cá nhân, do đó nó không thể giúp người dùng khôi phục lại được những tập tin đã bị xóa hay hư hỏng. Để thực thi System Restore trong Windows Vista, ta chọn All Programs – Accessories – System Tools hay kích hoạt từ trong hộp thoại Run với từ khóa rstrui.exe (C:WindowsSystem32rstrui.exe). Dung lượng tối thiểu để lưu trữ điểm khôi phục trên mỗi ổ đĩa được kích hoạt System Protection là 300MB. System Restore cũng có thể sử dụng đến 15% dung lượng mỗi đĩa. Những điểm khôi phục cũ sẽ bị xóa để chừa dung lượng cho những tập tin mới và quan trọng nhất là System Restore không hoạt động với các partition định dạng theo bảng FAT hay FAT32, chúng chỉ hoạt động trên NTFS.

Khi thực thi System Restore, ta có thể chọn lựa những điểm khôi phục thuộc các điểm thời gian khác nhau bằng cách chọn “Choose a different restore point” rồi sau đó tiến hành chọn lựa điểm khôi phục thích hợp. Nhấn Next để tiếp tục.

Hệ thống sẽ khởi động lại. Sau đó, System Restore tiến hành “lùi” hệ thống lại đúng vào thời điểm tạo điểm khôi phục.

Thay đổi dung lượng sử dụng bởi System Restore

Kết quả được hiển thị sau khi gõ dòng lệnh xem dung lượng.

 

Hãy tưởng tượng dung lượng chứa điểm khôi phục chiếm 15% trên ổ đĩa có dung lượng 300GB. Chúng sẽ ngốn đến 45GB dung lượng quý giá của bạn. Để thay đổi điều này, bạn cần phải “nhờ” đến Volume Shadow Copy Administrative hoặc gõ vssadmin.exe ở hộp thoại Run.

Tại cửa sổ dòng lệnh, gõ “vassadmin.exe /?” rồi Enter để xem tất cả các tùy chọn mà công cụ này mang lại. Nếu bạn muốn xem dung lượng đã bị “chiếm dụng” bởi các tập tin của System Restore và dung lượng tối đa mà chúng sẽ dùng thì gõ: “vssadmin List ShadowStorage“.

Nếu muốn thay đổi dung lượng được dùng bởi System Restore, bạn gõ:

vssadmin Resize ShadowStorage /on=[Ký tự ổ đĩa]: /For=[Ký tự ổ đĩa]: /Maxsize=[dung lượng tối đa]

Trong đó, thông số MaxSizeSpec phải là 300MB hoặc hơn cũng như chấp nhận các đơn vị: KB, MB, GB, TB… Ví dụ, muốn dung lượng tối đa mà System Restore sẽ chiếm dụng trên ổ đĩa C là 3GB ta gõ:

vssadmin Resize ShadowStorage /On=C: /For=C: /Maxsize=3GB

Cách tạo điểm khôi phục

Để tạo điểm khôi phục một cách thủ công, bạn vào Control Panel – System rồi sau đó nhấn chọn “Advanced System Settings” ở bên trái hoặc gõ systempropertiesprotection.exe trong hộp thoại Run. Trong thẻ System Properties, nhấn nút “Create”, bạn sẽ phải điền thông tin chú thích cho điểm khôi phục. Nhấn “Create” tiếp để nhập thông tin vừa điền. Một thông báo xuất hiện sau khi điểm khôi phục đã được tạo.

Tắt/Mở System Restore

Mặc định System Restore sẽ được mở trên các partition. Tuy nhiên, trong vài trường hợp mà ta cần tắt System Restore nhưng đây cũng là hành động nguy hiểm vì khi tắt, các điểm khôi phục cũng sẽ bị xóa trên partition đó. Khi mở System Restore trở lại, điểm khôi phục mới sẽ được tạo nhưng cái cũ thì đã bị xóa.

Để tắt System Protection, bạn vào Control Panel – System, nhấn vào liên kết “Advanced System Settings” bên trái. Trong thẻ System Properties, bỏ chọn những partition mà bạn muốn tắt và bạn cần xác định lại một lần nữa.

Những phần mềm sao lưu có khá nhiều chức năng hay và mạnh mẽ, tuy nhiên, hãy tận dụng những tiện ích sẵn có trong Windows phần nào đáp ứng được yêu cầu bảo vệ dữ liệu, hệ thống của bạn.