Một loại sâu virus có mức độ nguy hiểm cao với máy tính Windows vừa được tìm thấy trên kho ứng dụng Apple App Store cho iOS.

PC-News, virus, Windows, iOS, Instaquotes Quotes Cards for Instagram, Worm.VB-900
Một loại sâu virus Windows mới đã phát tán trên kho ứng dụng iOS

Một số người dùng Windows thông báo họa đang phải đối mặt với một loại sâu virus mới nguy hiểm từ kho ứng dụng Apple App Store cho iOS.

Ứng dụng có tên gọi là “Instaquotes Quotes Cards cho Instagram” vừa được phát hiện có chứa một loại sâu virus mag tên “Worm.VB-900”. Điều đặc biệt là sâu Virus này không đe dọa thiết bị iOS hoặc nền tảng HĐH Mac OS mà chỉ lây lan nhanh khi người dùng truy cập tài khoản iTunes trên máy tính Windows.

Apple đang cố gắng tung ra một phiên bản ứng dụng “sạch”, không dính virus đồng thời khuyến cáo người dùng Windows nâng cao cảnh giác khi chạy ứng dụng từ nền tảng HĐH khác.

Một số hình ảnh miêu tả việc khám phá loại virus Windows mới.

PC-News, virus, Windows, iOS, Instaquotes Quotes Cards for Instagram, Worm.VB-900

PC-News, virus, Windows, iOS, Instaquotes Quotes Cards for Instagram, Worm.VB-900