Ngôn ngữ chat được đưa vào từ điển

Những từ viết tắt, tiếng lóng được dùng phổ biến trong các dịch vụ chat hay tin nhắn như LOL, OMG… đã chính thức có mặt trong từ điển tiếng Anh Oxford.

Ảnh minh họa: Blogs.

Đại diện của Oxford English Dictionary (OED) cho hay các từ như OMG (Oh My God – ôi Chúa ơi), IMHO (In My Honest Opinion – theo quan điểm của tôi), LOL (Laughing Out Loud – cười to), tbh (To be honest: Nói chân thành)… là đại diện của ngôn ngữ trong thời đại giao tiếp điện tử.

Một số từ cũng đã xuất hiện từ trước cả kỷ nguyên Internet, chẳng hạn LOL được dùng từ năm 1960 để chỉ người già (Little Old Lady).

Ngôn ngữ chat và SMS không còn chỉ tồn tại trong thế giới online mà đang thâm nhập cả trong đời sống hàng ngày và bên cạnh việc phê phán, mọi người cũng đã dần "thích nghi" với chúng.

(Theo Vnexpress)