Ngày 29/3, tại Hà Nội, Ban quản lý dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam” (Dự án BMGF-VN) và Mạng Việt Nam go.vn đã ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm nâng cao khả năng sử dụng máy tính và Internet công cộng cho mục đích học tập và cải thiện chất lượng đời sống của người dân nông thôn.

Theo nội dung thỏa thuận hợp tác được ký kết, trong năm 2012, hai bên sẽ phối hợp khuyến khích phong trào học và thi trực tuyến trên toàn quốc thông qua các phong trào sinh viên tình nguyện, tập trung vào tuyên truyền phổ biến cuộc thi Olympic tiếng Anh trực tuyến IOE tại các vùng dự án BMGF-VN và các vùng khó khăn.

Hai bên cũng sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo “Công nghệ thông tin ở Nông thôn” với mục tiêu liên kết các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin, các nhà cung cấp nội dung… để hỗ trợ người dân nông thôn ứng dụng công nghệ thông tin một cách thiết thực và hiệu quả.

Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập internet công cộng tại Việt Nam,” do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Bill & Melinda Gates Foundation (BMGF) tài trợ, được Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện trong thời gian 5 năm (2011-2016).

Với tổng kinh phí gần 50,6 triệu USD, dự kiến dự án sẽ trang bị máy tính, internet và các thiết bị khác, cũng như tổ chức các khóa đào tạo phù hợp và các hoạt động liên quan tại gần 2.000 điểm Thư viện công cộng và Bưu điện Văn hóa xã trên địa bàn 40 tỉnh khó khăn tại Việt Nam./.

Theo Vietnam+