Năm nay số người sử dụng Internet sẽ vượt 2 tỷ


Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU cho biết trong một báo cáo số người sử dụng Internet sẽ vượt 2 tỷ trước khi kết thúc năm 2010.

Hiện nay dân số thế giới theo Cục điều tra dân số Hoa Kỳ ước tính là 6,876 tỷ người, điều này có nghĩa là xấp xỉ 30% dân số sẽ được truy cập mạng vào cuối năm nay.

Sẽ có 226 triệu người sử dụng Internet mới trong năm nay, trong đó có162 triệu người từ những nước đang phát triển. Mặc dù số người sử dụng Internet tăng trưởng nhanh nhưng các nước đang phát triển sẽ vẫn còn phải đi chặng đường dài để bắt kịp với các nước phát triển.

Đến cuối năm 2010, 71% dân số các nước phát triển sẽ đựơc truy cập mạng, so với tỷ lệ thấp là 21% ở các nước đang phát triển. Tính theo khu vực thì 65% dân số được lên mạng ở Châu Âu, 55% ở Châu Mỹ, 21,9% ở khu vực Châu Á, Thái Bình Dương trong khi chỉ có 9,6%  được nối mạng ở Châu Phi.

ITU – cơ quan của Liên hợp quốc về công nghệ và truyền thông – thấy rằng truy cập Internet băng thông rộng và công cộng là những yếu tố quan trọng nhất sẽ thúc đẩy tăng trưởng ở các nước đang phát triển. Tổng thư kí ITU Hamadoun Toure nói: “Băng thông rộng là điểm tới hạn tiếp theo, thật sự chuyển tiếp về mặt công nghệ. Nó tạo ra công ăn việc làm, tăng trưởng, tăng năng suất và là cơ sở cho cạnh tranh kinh tế về lâu dài.”
(Theo Mashable)