Năm 2011 không để Hà Nội tụt hậu về CNTT

Cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT để Hà Nội không bị tụt hậu với các tỉnh thành khác.
 

 Đó là khẳng định của ông Phạm Quốc Bản, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong “Hội nghị triển khai nhiệm vụ thông tin và truyền thông năm 2011”, do Sở TT-TT Hà Nội tổ chức vào ngày hôm qua (20/1).

Trong năm 2010, Sở TT-TT Hà Nội đã có nhiều chuyển biến rõ rệt trong công tác quản lý nhà nước vể TT-TT trên địa bàn thành phố. Theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ TT-TT Trần Đức Lai, năm 2010, Sở TT-TT Hà Nội đã làm rất tốt những lĩnh vực mà Sở phụ trách và thực sự nổi bật so với các Sở TT-TT khác.

Trong năm 2010, Sở đã đẩy mạnh hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn Thành phố, nhằm tạo cơ sở vững chắc bước đầu cho chính quyền điện tử Thủ đô vào năm 2015. Cụ thể, Sở đã xây dựng hạ tầng CNTT dùng chung như hệ thống giao ban trực tuyến hiện địa trên nền mạng WAN, quy hoạch xong 116 địa chỉ IP của toàn Thành phố, công khai 2338 thủ tục hành chính (TTHC), 100% TTHC đạt mức 1; 1.618 TTHC đạt mức 2, 100% các văn bản pháp quy được công khai.

Theo Thứ trưởng, một trong những điểm mạnh mà ngành TT-TT Hà Nội đã thực hiện được trong năm qua là đã tập trung chỉ đạo, triển khai các hoạt động trong lĩnh vực mình phụ trách rất chủ động và quyết liệt. Tiếng nói của Sở TT-TT Hà Nội đã có uy tín tới các Sở ban, ngành trong thành phố. Theo Thứ trưởng, trong lĩnh vực này, Sở đã áp dụng khá chặt chẽ theo đúng kỷ cương pháp luật, quản lý chặt nhưng bên cạnh đó cũng tạo điều kiện cho lĩnh vực này phát triển.

Cụ thể, trong công tác phát triển Công nghiệp CNTT, Sở đã tiến hành khảo sát các doanh nghiệp CNTT và ứng dụng CNTT trong các doanh nghiệp của Thành phố nhằm xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển. Bên cạnh đó, trong công tác quản lý đại lý Internet, Sở đã quyết liệt tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra trên toàn thành phố, đã ngừng hoạt động của 408/485 đại lý Internet gần trường học dưới 200m, 80% đại lý Internet ngừng hoạt động sau 23h và chỉ mở lại vào 6h sáng hôm sau.

Do đó, để đẩy mạnh hơn nữa TT-TT tại Thủ đô trong năm 2011, Sở đã đưa ra các mục tiêu chính cần phấn đấu trong công tác thông tin và truyền thông năm 2011. Đó là, phải xây dựng xong 100% văn bản pháp quy về TT-TT năm 2011, 60% các cơ quan nhà nước thuộc Thành phố đạt tiêu chuẩn cơ quan điện tử cấp 3, hoàn thành xây dựng 10 dịch vụ công đạt mức 3, đào tạo 100% cán bộ chủ chốt của sở, ngành, quận, huyện, thị xã về cơ quan điện tử, chính quyền điện tử. Theo dự kiến, tháng 6 năm nay, Sở sẽ khánh thành Trung tâm dữ liệu nhà nước Hà Nội. Đây sẽ là trung tâm dữ liệu nhà nước Hà Nội lớn nhất trong cả nước.

Để thực hiện mục tiêu đó, Giám đốc Bản cho rằng, hai trong số những nhiệm vụ chính mà Sở cần thực hiện trong năm 2011 là quyết liệt đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước trong quản lý đại lý Internet và xây dựng “cơ quan điện tử 3 cấp”. Đây sẽ là nền móng vững chắc cho chính quyền điện tử vào năm 2015.  “Có đẩy nhanh được điều này mới không để Thủ đô Hà Nội tụt hậu so với các tỉnh thành khác về ứng dụng CNTT”, ông Bản nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Lai cho rằng, “chính phủ điện tử thì phải có những công dân điện tử”. Vì vậy, trong năm 2011 và những năm tiếp theo, Sở TT-TT cần xem xét tập trung tạo đột phá trong công tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực CNTT-TT. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng đề nghị Hà Nội cần chú trọng hình thành cơ chế phát triển công nghiệp CNTT một cách hiệu quả. Cụ thể, Hà Nội cần xác định xem lĩnh vực nào có thể phát triển nhanh nhất thì tập trung tạo “đột phá”.

(Theo Vnmedia)