Microsoft thừa nhận rủi ro với máy tính bảng

Cuối cùng, gã khổng lồ phần mềm cũng lên tiếng về điều mà bất cứ ai có hiểu biết về ngành công nghiệp máy tính cá nhân (PC) và vai trò của Microsoft trong đó đều nghi ngờ. Trong trang 14 của tài liệu kể trên, Microsoft xác nhận gia đình máy tính bảng Surface có thể làm suy yếu sự hỗ trợ Windows giữa các đối tác của Microsoft trong ngành công nghiệp PC, hay các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM).

Nguyên văn trong tài liệu như sau: “…thiết bị Surface sẽ cạnh tranh với các sản phẩm do đối tác OEM sản xuất, có thể ảnh hưởng tới cam kết của họ với nền tảng của chúng tôi.” Đó là một bình luận ngắn ngủi và lạnh lùng bị chôn vùi trong tài liệu hơn 100 trang, song mô tả rõ nét một trong những mối nguy mà Microsoft phải đối mặt khi cho ra đời Surface hơn bất kì bình luận nào hãng từng công khai trước đó.

Khi được hỏi liệu Surface có làm tổn hại tới quan hệ với các đối tác của Microsoft hay không, Steven Sinofsky – Chủ tịch mảng Windows – chỉ nói chút ít về hướng đi của Surface. Các quan chức Microsoft khác không nhắc tới vấn đề này. Steve Ballmer – CEO Microsoft – trong một hội nghị khác lại khẳng định: “Surface chỉ có ý nghĩa thiết kế”.

Cạnh tranh với chính khách hàng của mình là vấn đề khó xử. Không ngạc nhiên khi Microsoft muốn nói giảm nói tránh về chủ đề đó. Dù vậy,