Ngày 4.7, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chính thức tiếp nhận việc vận hành, quản lý vệ tinh VINASAT-2 từ nhà thầu sản xuất vệ tinh Lockheed Martin.

Lockheed Martin cử 2 chuyên gia hỗ trợ sau khi bàn giao vệ tinh Vinasat-2

Lễ bàn giao vệ tinh Vinasat-2.

Quyền điều khiển vệ tinh cũng đã được chuyển cho Công ty Viễn thông Quốc tế (VTI) thuộc VNPT – đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, khai thác và kinh doanh các dịch vụ vệ tinh VINASAT thực hiện. Theo quy định của Hợp đồng, sau khi bàn giao vệ tinh, Lockheed Martin sẽ tiếp tục cử 2 chuyên gia đến hỗ trợ trực tiếp trong khoảng thời gian 3 tháng.

Trước đó, các chuyên gia của Lockheed Martin đã tiến hành đo kiểm toàn bộ hệ thống vệ tinh để đảm bảo hoạt động ổn định của VINASAT-2 trước khi bàn giao cho VNPT. Trong suốt quá trình đo kiểm vệ tinh trên quỹ đạo, các cán bộ kỹ thuật của VNPT và chuyên gia tư vấn của Telesat Canada đã bám sát tiến trình đo thử của Lockheed Martin.

Các thử nghiệm về điều khiển, công suất hoạt động, truyền phát tín hiệu đều cho thấy vệ tinh VINASAT-2 đảm bảo các thông số về kỹ thuật, chất lượng như cam kết trong Hợp đồng. Ngày 21.6 vừa qua, tại nhà máy của Lockheed Martin, các bên đã ký Biên bản phê chuẩn kết quả đo kiểm chi tiết vệ tinh trên quỹ đạo.

Sau khi tiếp nhận bàn giao, ngay trong tháng 7.2012, VNPT sẽ chính thức cung cấp các dịch vụ từ VINASAT-2.

Theo LĐO.