Lên kế hoạch chạy ứng dụng yêu thích

Trong Windows bạn có thể lên kế hoạch tự động chạy một ứng dụng vào một thời điểm định trước bằng công cụ Scheduled Tasks. Lợi dụng điều này, bạn có thể lên kế hoạch để chạy những công việc vào những thời gian rảnh rỗi như tự động chống phân mảnh đĩa cứng, diệt virus, mở một bản nhạc yêu thích một cách dễ dàng.

Trước tiên, ta vào menu Start > Programs > Accessories > System tools > Scheduled Tasks. Tại cửa sổ vừa xuất hiện, bạn hãy nhấn vào tuỳ chọn Add Scheduled Tasks rồi bấm nút Next. Bấm chọn vào một ứng dụng cần chạy trong bảng danh sách vừa được xổ ra hoặc bấm vào tuỳ chọn Browse để chọn ứng dụng khác (dưới dạng file chạy *.exe) có trên máy sau đó bấm nút Next.

Bước kế đến, bạn cần nhập tên của công việc để gợi ý cho bạn biết chúng là loại công việc gì vào ô Type a name for this task, click chọn vào tuỳ chọn One time only ở tuỳ mục Perfrom this task để xác nhận việc chạy ứng dụng đấy chỉ một lần duy nhất vào khoảng thời gian định trước rồi bấm vào nút Next.

Tại khung thoại Select the time and day you want this task to start bạn hãy nhập thời gian chạy ứng dụng vào tuỳ mục Stat time, nhập ngày chạy ứng dụng vào tuỳ mục start date sau đó bấm nút Next. Nhập mật khẩu tài khoản sử dụng máy tính vào hai 2 Password bấm nút Next cuối cùng bấm Finish để hoàn tất các bước.

Ngoài ra tại tùy mục Perfrom this task bạn cũng có thể chọn Daily để thực hiện các công việc trên theo từng thời điểm nhưng chạy đều đặn hằng ngày (quét virus, chống phân mảnh ổ đĩa..) với các thao tác thực hiện tương tự.