Kiểm tra tốc độ: iPhone 5 cho các iPhone đời trước “hít bụi”

Kiểm tra tốc độ: iPhone 5 cho các iPhone đời trước “hít bụi”

Với bộ vi xử lý mới A6, iPhone 5 có hiệu suất rất ấn tượng khi so sánh với iPhone 4S, iPhone 4, iPad thế hệ thứ ba (iPad 3) và iPad 2.

Kiểm tra tốc độ: iPhone 5 cho các iPhone đời trước

Thử nghiệm của trang tin công nghệ Macworld cho thấy iPhone 5 vượt các đời iPhone trước và cả iPad ở hầu như tất cả mọi khía cạnh trong các bài đánh giá hiệu năng từ lướt web, xử lý đồ họa.

Điểm Geekbench trên iOS 6

Kiểm tra tốc độ: iPhone 5 cho các iPhone đời trước

Điểm cao hơn là tốt hơn

Bắt đầu với Geekbench, iPhone 5 đạt mức điểm 1623, cao hơn gần hai lần so với iPad 3 với bộ vi xử lý A5X, cao hơn 2,5 lần so với iPhone 4S với bộ vi xử lý A5 và gần gấp 4 lần so với iPhone 4 với bộ vi xử lý A4.

Tốc độ tải trang trên iOS 6

Kiểm tra tốc độ: iPhone 5 cho các iPhone đời trước

Đơn vị tính bằng giây, thấp hơn là tốt hơn

Trong kiểm tra về tốc độ tải trang qua mạng WiFi, iPhone 5 nhanh hơn 21% so với iPad 3, 23% so với iPhone 4S và 32% so với iPhone 4.

Điểm SunSpider JavaSript trên iOS 6

Kiểm tra tốc độ: iPhone 5 cho các iPhone đời trước

Đơn vị tính bằng giây, thấp hơn là tốt hơn

iPhone 5 hoàn thành kiểm tra SunSpider 0.9.1 JavaScript trong 0,92 giây. Chỉ bằng 64% thời gian mà iPad 3 cần để hoàn thành, bằng 50% so với thời gian mà iPhone 4S cần và bằng 31% dành cho iPhone 4.

Điểm GLBenchmark Egypt Offscreen trên iOS 6

Kiểm tra tốc độ: iPhone 5 cho các iPhone đời trước

Số khung hình trên giây, cao hơn là tốt hơn

Điểm GLBenchmark Pro Offscreen trên iOS 6

Kiểm tra tốc độ: iPhone 5 cho các iPhone đời trước

Số khung hình trên giây, cao hơn là tốt hơn

Các kiểm tra đồ hoạ cũng cho thấy iPhone 5 có hiệu suất tốt hơn, đặc biệt là khi so sánh với các iPhone cũ. Trên GLBenchmark, iPhone 5 đạt mức 147,3 khung hình trên giây với kiểm tra Egypt Offscreen và 253 khung hình trên giây với kiểm tra Pro Offscreen. Lớn gấp hai lần so với iPhone 4S và hơn 17% so với iPad 3 với kiểm tra Egypt Offscreen và 6% với kiểm tra Pro Offscreen. iPhone 4 chỉ đạt mức 11 khung hình trên giây với kiểm tra Egypt Offscreen và 17 khung hình trên giây kiểm tra Pro Offscreen.

Điểm WebVizBech trên iOS 6

Kiểm tra tốc độ: iPhone 5 cho các iPhone đời trước

Số khung hình trên giây, cao hơn là tốt hơn

Trong kiểm tra WebVizBech HTML 5, iPhone 5 nhanh hơn 68,5% so với iPad 3 và nhanh gấp 3 lần so với iPhone 4S, 5 lần so với iPhone 4.