Hơn 1/3 DN sẵn sàng kiếm tiền từ ưu thế của thiết bị di động

Theo khảo sát của Symantec về “mức độ sẵn sàng ứng phó sự cố bất khả kháng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2012”, 35% doanh nghiệp Việt hiện đang ứng dụng những ưu thế của các thiết bị di động vào mục đích kinh doanh.

Hơn 1/3 DN sẵn sàng kiếm tiền từ ưu thế của thiết bị di động

Ưu ái dành cho các thiết bị di động đang trở thành lợi thế của doanh nghiệp.

Ảo hóa hiện cũng đang là mối quan tâm của các doanh nghiệp, theo đó có tới 34% doanh nghiệp đang triển khai giải pháp này hoặc đang hưởng những lợi ích từ việc ảo hóa máy chủ. Tuy nhiên, công nghệ phổ biến nhất vẫn là điện toán đám mây,  40% các doanh nghiệp đang triển khai đám mây công cộng và 43% doanh nghiệp đang tự triển khai công nghệ này.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cải thiện khả năng ứng phó với các sự cố bất khả kháng và nó cũng ảnh hưởng không nhỏ tới quyết định sử dụng những công nghệ mới. 37% số doanh nghiệp cho biết khả năng sẵn sàng ứng phó với sự cố bất khả kháng ảnh hưởng lớn tới quyết định của họ. 34% doanh nghiệp lựa chọn ứng dụng đám mây công cộng và ảo hóa máy chủ vì nhu cầu trên. Với di động, 36% doanh nghiệp cho biết quan điểm này cũng đúng với lựa chọn di động của họ.

Ứng dụng những công nghệ mới cũng đã giúp hầu hết các đơn vị có tham gia khảo sát của Symantec cải thiện khả năng sẵn sàng ứng phó với sự cố, đặc biệt là với trường hợp ảo hóa máy chủ – 71% đơn vị khảo sát cho biết khả năng sẵn sàng ứng phó với sự cố đã được cải thiện khi ứng dụng công nghệ ảo hóa.  Các doanh nghiệp tự triển khai ứng dụng điện toán đám mây và đám mây công cộng cũng thừa nhận có sự cải thiện đáng kể (tỷ lệ tương ứng là 43% và 41%). Tỷ lệ này là 36% ở các doanh nghiệp triển khai di động.

 Theo LĐO.