Hội thảo Windows Workflow Foundation

Ngày 13/06/2009, tại cơ sở II, trường Hanoi Aptech đã diễn ra buổi hội thảo chuyên đề về “Windows Workflow Foundation – WF” với phần trình bày của giảng viên Phạm Thảo, giảng viên Hanoi Aptech.
Nội dung buổi hội thảo dành cho các bạn học viên đang theo học HanoiAptech, đặc biệt là các bạn đang xây dựng các phần mềm có yếu tố nghiệp vụ phức tạp và các nghiệp vụ hướng quy trình sử dụng Visual Studio.Net.
Buổi hội thảo tập trung vào giới thiệu cách thức sử dụng WF để tạo workflow, cách thức sử dụng của từng activity trong WF, gợi ý trường hợp sử dụng và demo.
Windows Workflow Foundation –WF giúp mô hình hoá và lập trình các ứng dụng tập trung vào các luồng công việc một cách thuận lợi, đơn giản  cho phép người lập trình một cái nhìn trực quan tổng thể về các luồng nghiệp vụ đó. WF cũng đã mở ra một hướng mới cũng như các giải pháp cho các yêu cầu ứng dụng có thiết kế hướng quy trình theo yêu cầu của khách hàng. WF có thể cung cấp như một thành phần ngoài hoặc nhúng vào các ứng dụng như Console, Windows, Web để có thể tạo workflows.

Nội dung chính của buổi hội thảo:

  1. Sử dụng WF trong Visual Studio.
  2. Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các Base Activity Library (BAL) trong WF, chi tiết từng Activity sẽ được giới thiệu:
    1. Mô tả Activity
    2. Mỗi Activity sẽ được trình bày trong hai trường hợp sử dụng Sequence Workflow và State Machine Workflow
    3. Demo Activity trong từng trường hợp ứng dụng cho bài toán quản lý hoá đơn và gợi ý một số trường hợp ứng dụng khác.

Các bạn quan tâm đến Windows Workflow Foundation có thể tham khảo tài liệu tại đây: