Tại hội thảo“Hiện trạng và kế hoạch thúc đẩy ứng dụng chữ ký số” ở TP.HCM ngày 6/10/2010, Ban cơ yếu Chính phủ cho biết đã triển khai hàng nghìn chứng thư số tại các cơ quan nhà nước.
Hội thảo do Cục Ứng dụng CNTT, Bộ TTTT và Sở TTTT TP.HCM tổ chức. Đại diện các cơ quan Nhà nước: Ban cơ yếu Chính phủ, Tổng cục Thuế, Hải quan, Cục Thương mại – Bộ Công thương, Trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia, Sở TTTT TP.HCM… trả lời các doanh nghiệp, sở, ban ngành khu vực phía Nam.

Ông Nguyễn Hữu Hùng, Giám đốc Trung tâm Chứng thực Chữ ký số (CA) chuyên dùng, Ban Cơ yếu Chính phủ cho biết, CA chuyên dùng được thành lập năm 2007, là tổ chức duy nhất cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Trung tâm này có chức năng, nhiệm vụ tổ chức, quản lý duy trì và bảo đảm hoạt động của hệ thống chứng thực điện tử chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị được an toàn, liên tục 24/7; tư vấn cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số các cơ quan Đảng và Nhà nước; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan để tích hợp chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số vào các ứng dụng CNTT…

CA chuyên dùng có nhiệm vụ đảm bảo chứng thư số cho người sử dụng trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị để tích hợp chữ ký số vào văn bản điện tử, thư điện tử, ứng dụng phần mềm điều hành tác nghiệp (Chứng thư số cho công chức). CA chuyên dùng còn có nhiệm vụ đảm bảo tính xác thực của các hệ thống trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước (Chứng thư số cho web Server); đảm bảo chứng thư số cho các hệ thống dịch vụ mạng và bảo mật của Nhà nước (Chứng thư số cho mail Sever, VPN Server).

CA chuyên dùng còn đảm bảo công cụ phục vụ xác thực và bảo mật cho các ứng dụng nền phục vụ dịch vụ công trực tuyến như: xác định danh tính người sử dụng; sử dụng phương án xác thực 2 nhân tố (mật khẩu và thiết bị phần cứng Token)… CA chuyên dùng còn hỗ trợ các cơ quan nhà nước tích hợp chữ ký số và xác thực thông tin vào các hệ thống ứng dụng phần mềm…

Ông Hùng cho biết, hiện CA chuyên dùng đã triển khai hàng nghìn chứng thư số và phần mềm phục vụ ký xác thực trên hệ thống thư điện tử cho các cơ quan của Đảng, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Riêng ở Bộ Ngoại giao, CA chuyên dùng đã triển khai chứng thư số phục vụ xác thực người sử dụng cho hệ thống phần mềm NetOfffice. Ở Bộ Tài chính, đã triển khai chứng thư số phục vụ ứng dụng báo cáo thanh tra và chứng thư số phục vụ ứng dụng quản lý công sản.

Ông Hùng lưu ý về điều kiện triển khai hệ thống chứng thực số trong các cơ quan nhà nước. Đây là nhu cầu đảm bảo an toàn cho các giao dịch trên mạng. Để triển khai được, các cơ quan nhà nước phải có bộ phận chuyên trách về CNTT có khả năng hỗ trợ người dùng cuối; có hệ thống mạng nội bộ kết nối với mạng số liệu chuyên dùng các cơ quan của Đảng, Nhà nước hoặc Internet.

(Theo PC World)

Hàng nghìn chứng thư số đã được triển khai tại các cơ quan nhà nước