Mạng xã hội Twitter hiện đang tiến hành điều tra vụ hàng ngàn mật khẩu tài khoản và địa chỉ email của người dùng bị đăng tải công khai trên một website.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ ai sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm về vụ việc này. Phát ngôn viên của Twitter Robert Weeks trả lời phỏng vấn của trang công nghệ Cnet rằng "Chúng tôi hiện đang xem xét tình hình. Trong khi đó, chúng tôi đã tiến hành đổi mật khẩu cho những tài khoản có thể bị ảnh hưởng. Đối với những người dùng có tài khoản có thể đã bị xâm nhập, chúng tôi đề nghị đổi lại mật khẩu của các bạn và các bạn có thể tì m kiếm thêm sự trợ giúp hơn nữa trong Help Center của chúng tôi".
 

Hiện vẫn chưa xác định được thủ phạm phát tán hàng ngàn mật khẩu của người dùng mạng xã hội Twitter lên Internet

 
Số dữ liệu người dùng Twitter này đã được phát tán lên 5 trang mạng Pastebin trong ngày hôm qua và được phát hiện bởi trang Airdemon.net. Con số những tài khoản bị ảnh hưởng có thể là 55.000 hoặc nhiều hơn. Hiện vẫn chưa xác định được ai là kẻ đã rêu rao những thông tin người dùng Twitter bị đánh cắp này và lý do của hà nh động trên.
 
Robert Weeks không cho rằng con số tài khoản bị ảnh hưởng lại nhiều đến thế. Người đại diện của Twitter nhấn mạnh nhiều mật khẩu và tài khoản bị phát tán có vẻ như trùng lặp nhau.
 
"Cho đến nay, chúng tôi đã phát hiện ra rằng danh sách các mật khẩu và tài khoản bị đánh cắp được tìm thấy trên Pastebin có hơn 20.000 bản sao trùng lặp, nhiều tài khoản thư rác đã bị đình chỉ hoạt động và nhiều thông tin đăng nhập không ăn khớp với nhau (nghĩa là mật khẩu và tên người dùng không thực sự liên quan với nhau)".
  <