Hà Nội nhận quỹ đầu tư công nghệ thông tin 60 triệu Yên

Dự án “Tăng cường môi trường giáo dục để phát triển nguồn nhân lực có tiềm lực cạnh tranh cho ngành công nghệ thông tin tại Hà Nội” đã nhận được quỹ đầu tư trị giá 60 triệu Yên.

Dự án do Hiệp hội Phần mềm & Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) phối hợp với Tổ chức Tiên phong CNTT thành phố Sapporo – Nhật Bản (SITF) triển khai trong 3 năm (2014 – 2016). Những hoạt động chính của dự án gồm xây dựng giáo trình và chương trình đào tạo phù hợp cho Việt Nam; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các giảng viên nguồn và kỹ sư nguồn cho các doanh nghiệp CNTT của Việt Nam.

Đối tượng đào tạo là giảng viên CNTT của các trường, doanh nghiệp Việt Nam và kỹ sư CNTT đang làm việc tại các công ty phần mềm, CNTT tại Hà Nội, bao gồm những kỹ sư đã có kinh nghiệm công tác 3 – 5 năm để bồi dưỡng thành các quản lý dự án hay người thiết kế hệ thống và  kỹ sư mới ra trường để bồi dưỡng thành nhân lực có tầm nhìn, kỹ năng tốt hơn về CNTT.

Hà Nội nhận quỹ đầu tư công nghệ thông tin 60 triệu Yên-1

Nhân lực CNTT đang là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp Nhật Bản khi hợp tác kinh doanh với đối tác Việt Nam. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Dự kiến sau khi kết thúc dự án sẽ có 10 giảng viên, trên 130 kỹ sư nguồn được đào tạo. Các giảng viên và kỹ sư nguồn sẽ là đội ngũ nòng cốt để tiếp tục chương trình bồi dưỡng, đào tạo những người tiếp theo tại các doanh nghiệp, qua đó phát triển nhân lực CNTT trong các doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2003 – 2006 Chính phủ Nhật Bản thông qua sự phối hợp của VINASA đã triển khai chương trình cấp học bổng đào tạo kỹ sư cầu nối tại Nhật Bản cho các doanh nghiệp Việt Nam. Chương trình đã đào tạo trên 110 kỹ sư, góp phần vào sự phát triển hợp tác CNTT giữa doanh nghiệp 2 nước, đưa Việt Nam trở thành đối tác lớn thứ 2 của Nhật Bản về gia công phần mềm vào năm 2012.Dự kiến sau khi kết thúc dự án sẽ có 10 giảng viên, trên 130 kỹ sư nguồn được đào tạo. Các giảng viên và kỹ sư nguồn sẽ là đội ngũ nòng cốt để tiếp tục chương trình bồi dưỡng, đào tạo những người tiếp theo tại các doanh nghiệp, qua đó phát triển nhân lực CNTT trong các doanh nghiệp.