UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu công nghiệp điện tử – công nghệ thông tin là ngành chủ lực trong tương lai. Thời gian tới Hà Nội sẽ trở thành trung tâm của cả nước về thiết kế sản phẩm, sản xuất phần mềm, linh kiện, thiết bị và dịch vụ điện tử.

Trong quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được phê duyệt, UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp theo hướng hiện đại và trong một số ngành, lĩnh vực kinh tế tri thức.
 
Hà Nội đặt nhiều kỳ vọng cho ngành CNTT
Hà Nội đặt nhiều kỳ vọng cho ngành CNTT

Trong chiến lược phát triển điện tử – công nghệ thông tin, Hà Nội định hướng xây dựng ngành này trở thành ngành công nghiệp chủ lực để tạo cơ sở cho các ngành khác phát triển. Phấn đấu để thành phố Hà Nội thành trung tâm của cả nước, của vùng đồng bằng sông Hồng về thiết kế sản phẩn, sản xuất phần mềm, linh kiện, thiết bị và các dịch vụ điện tử – tin học trên cơ sở phát huy tiền năng của mọi thành phần kinh tế trên địa bàn.

Hà Nội tiếp tục phát triển phương thức lắp ráp các thiết bị điện tử, tin học, tiếp nhận công nghệ và đáp ứng nhu cầu sản phẩm điện tử trong nước và tham gia xuất khẩu, đồng thời tăng cường liên kết với các tập đoàn điện tử, tin học lớn trên thế giới để tiếp thu công nghệ hiện đại, tăng năng lực sản xuất linh kiện trong nước. Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa thiết bị điện tử – tin học.

Thành phố sẽ tập trung nâng cao chất lượng, mở rộng thị phần các thiết bị điện, điện tử, dây dẫn và vất liệu cho ngành điện, khuyến khích sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu Hà Nội, các sản phẩm phần mềm tin học phục vụ cho các ngành công nghiệp.

Mục tiêu cụ thể được Hà Nội đặt ra trong giai đoạn 2011 – 2015 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân đạt 12,63%/năm; giai đoạn 2016 – 2020 đạt 13,45%/năm; giai đoạn 2021 – 2030 đạt 12,18%/năm. Đến năm 2015 cơ cấu ngành điện tử – công nghệ thông tin chiếm tỷ trọng 10,86% của toàn ngành công nghiệp; năm 2020 chiếm tỷ trọng 11,85%; năm 2030 chiếm tỷ trọng 15,53%.

Theo Dân Trí.