Hà Nội: 45% có di động, 28% hộ gia đình có máy tính


 

1.jpg

Hà Nội: 45% có di động, 28% hộ gia đình có máy tính

Gần một nửa (45%) người dân Hà Nội có điện thoại di động, 16% biết sử dụng Internet, 28% số hộ gia đình có máy tính, theo thống kê mới công bố.

Sở TT&TT Hà Nội vừa công bố điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe nhìn trên toàn thành phố Hà Nội trong năm 2010.

Theo kết quả điều tra, có hơn 407.000 hộ gia đình ở Hà Nội, khoảng 28%, có máy tính. Ở các cơ quan nhà nước, tỷ lệ cán bộ công chức có máy tính là 76% với các cơ quan cấp thành phố và 71% với các cấp huyện/thị với tổng số hơn 7.560 máy tính.

Số người dân thủ đô có điện thoại di động là 2,576 triệu người, chiếm 45% dân số; 59% số hộ gia đình có điện thoại cố định (cố định không dây chiếm 8%).

Về dịch vụ Internet, điều tra cho thấy Hà Nội có 3.614 đại lý Internet, hơn 317.000 hộ gia đình (22%) có nối mạng Internet và một con số khá bất ngờ từ điều tra này là chỉ có 16% người dân thủ đô biết sử dụng Internet. Tuy nhiên, theo Sở TT&TT Hà Nội, kết quả phúc tra 452 phiếu điều tra cho thấy có sai số khá lớn về tỷ lệ người biết sử dụng Internet, tới 7,39%.

Ngoài ra, theo điều tra này, 97% số hộ gia đình ở Hà Nội có máy thu hình, trong đó có 31% sử dụng dịch vụ truyền hình cáp và 2% sử dụng ăng-ten chảo; 9% hộ gia đình có máy thu thanh.

(Theo ICT News)