Google làm thay đổi bộ nhớ của con người

 
 

Công cụ tìm kiếm Internet sẽ khiến chúng ta dễ quên hơn và bỏ dần thói quen ghi nhớ thông tin do sự phụ thuộc vào máy tính như một “bộ nhớ ngoài”. Đây là kết quả một nghiên cứu của các sinh viên trường Đại học Harvard.

Sự phổ biến của Internet cùng với các thiết bị cầm tay ngày càng hiện đại đã khiến các trang web trở thành một thư viện khổng lồ di động, nơi bạn có thể truy cập ngay lập tức mọi thông tin và số liệu. Nghiên cứu này đã chỉ ra rằng các công cụ tìm kiếm như Google, hay các cơ sở dữ liệu như Amazon.com, imdb.com… đã được coi như một “bộ nhớ ngoài, nơi thông tin chúng ta được lưu lại không phải ở trong đầu”.

“Máy tính và Internet đang thay đổi bộ nhớ tự nhiên của chúng ta. Chúng ta đang trở thành một dạng cộng sinh với các công cụ máy tính, ngày càng có nhiều người không thể sống thiếu mạng Internet. Chúng ta phụ thuộc vào mạng như thế chúng ta phụ thuộc vào sự giúp đỡ của bạn bè hay đồng nghiệp”.

Nghiên cứu này cũng cho thấy rằng, mọi người tìm đến Internet đầu tiên khi cần biết thông tin, kiến thức.

Một nghiên cứu khác từ các sinh viên trường Đại học Columbia ở New York cũng cho thấy khi cần thông tin, mọi người thường nhớ nơi họ lưu thông tin, hay nơi mà họ sẽ tìm kiếm được thông tin hơn là nhớ về chính thông tin đó.

Tác giả nghiên cứu, tiến sĩ Betsy Sparrow cho rằng việc chỉ nhớ nơi lưu thông tin thay vì nhớ chính thông tin đó không phải là một dấu hiệu cho thấy bộ nhớ của chúng ta kém đi, mà chỉ đơn giản là chúng ta đã thay đổi cách tiếp cận và lưu trữ thông tin.

“Tất nhiên, tôi không cho rằng Google làm chúng ta ngu ngốc đi, chẳng qua là chúng ta chỉ thay đổi cách mà chúng ta ghi nhớ mọi thứ", bà nói.

M.N (Theo Vnmedia)