Google+ Dành Cho iPhone Được Phát Hành

Đúng theo như dự đoán, Apple cũng đã phê duyệt chương trình Google+, phiên bản di động của mạng xã hội mới nhất từ công ty Google.

Sau khi tải về máy cũng như login vào chương trình (với điều kiện bạn đã là thành viên của mạng xã hội Google+)  bạn có thể thấy được 1 giao diện người dùng hoàn toàn trực quan, dễ dùng cũng giống như phiên bản trên máy tính để bàn.

“Google+ dành cho thiết bị di động giúp chia sẻ thông tin của bạn tới đúng người một cách đơn giản nhất”

Ứng dụng cho phiên bản di động có 3 chức năng chính:

  • Circles: giúp bạn chia sẻ thông tin đến với đúng người.
  • Stream: Nơi bạn có thể cập nhật các chia sẻ của mọi người trong Circles của bạn. Trên màn hình này người dùng có thể swipe sang trái hoặc phải để biết đựơc thông tin cập nhật từ: incoming, circle hoặc các trạng thái của bạn bè mình. Người dùng cũng có thể  nhấn vào nút bên phải trên cùng để cập nhật trạng thái của mình. Trạng thái mới có thể chứa chữ, hình ảnh từ máy chụp hình hoặc từ album. Mỗi một trạng thái khác nhau khi được cập nhật người dùng có thể chọn tắt hoặc mở chức năng định vị nơi đang ở của mình.
  • Huddle: giúp bạn chat nhóm với mọi người trong circles của mình một cách nhanh chóng.

Google+ đã có trên  iTunes App store

M.N (Theo Techtivi)