Google chiếm tới 33% doanh thu quảng cáo trực tuyến

Google là vua khi nói đến doanh thu quảng cáo trực tuyến trên toàn thế giới. 1/3 số USD chi cho quảng cáo sẽ vào túi công ty này. Google dự báo sẽ thu được 38,6 tỷ USD

Sau Google, các địa chỉ thu chi quảng cáo lớn nhất khác là Facebook (6,4 tỷ USD), Yahoo (3,5 tỷ USD) và Microsoft (2,9 tỷ USD). Chi tiêu quảng cáo sẽ khoảng 117,6 tỷ USD trong năm 2013, tăng 13% so với năm 2012 khi 104 tỷ USD được chi trực tuyến.

Statista đã hình thành bảng dưới đây cho thấy 10 công ty đạt doanh thu quảng cáo trực tuyến lớn nhất thế giới với số liệu của eMarketer.

Google chiếm tới 33% doanh thu quảng cáo trực tuyến-1

Dương Linh
( Theo ICTPress )