Gmail của Google sẽ ứng dụng HTML5

Ông Adam de Boor, chuyên viên phần mềm của Google tuyên bố nhiều chức năng sắp ra của Gmail sẽ được ứng dụng trên HTML5 để ủng hộ chuẩn HTML5 đang hình thành này.

Tại Hội thảo Usenix WebApps '10 ở Boston vào Thứ 5 vừa rồi, Ông De Boor nói: “Chúng tôi có những tính năng sẽ được ứng dụng hiệu quả hơn trên HTML5. Tôi quan tâm đến HTML5 trong chừng mực có bao nhiêu các nhà phát triển trình duyệt quan tâm đến chuẩn này. Tôi hy vọng nhiều vào IE9”.

Một trong những ưu điểm chính của HTML5 là rút ngắn thời gian đọc và thực hiện các dịch vụ Gmail . Mục tiêu của Google là làm sao cho Gmail tải trong vòng dưới 1 giây vì theo ông, tốc độ là một tính năng.

Các thử nghiệm ban đầu rất hứa hẹn. Ví dụ, Gmail dùng với các trình duyệt hỗ trợ CSS 3 (Cascading Style Sheets), một chuẩn liên quan đến HTML5. Nếu trình duyệt có hỗ trợ CSS3, Gmail sẽ hiện trang web dùng các chuẩn này chứ không dùng DOM (Document Object Model). Google thấy rằng CSS3 sẽ làm tăng tốc thể hiện trang web lên 12%.

HTML5 còn giúp cho việc dễ dàng thêm các chức năng khác. Một chức năng được đội thiết kế Gmail đưa ra là khả năng kéo tệp từ desktop vào trình duyệt. Chức năng này rất quan trọng vì đưa các ứng dụng web tiến lại gần giống hơn các chức năng chính của desktop.

Gmail  cũng sẽ sử dụng chuẩn CSDL của HTML5. Như vậy, địch vụ e-mail dùng Google Gears để lưu email đọc khi không có internet sẽ chuyển sang dùng chuẩn HTML5.

De Boor cũng nói về các tính năng mới không ứng dụng được với HTML5.

Một trong số đó là khả năng kéo tệp từ cửa sổ trình duyệt sang desktop. Để làm được điều này, nhóm của ông De Boor đang phải thiết kế giao thức truyền dữ liệu gọi là "downloadurl."

Ông nói: "Chúng tôi đang thiết kế trên HTML5" nhưng không thể làm được. Ông đùa rằng Google sẽ phải vận động để đưa các tính năng cần thiết cho chức năng này vào chuẩn chưa tồn tại HTML6.

“Thay vào đưa tính năng này thành chuẩn, Công ty sẽ khuyến khích các công ty phát triển trình duyệt khác ứng dụng nó”, ông nói.

Công ty không muốn gây lại một cuộc chiến trình duyệt mới. “Chúng tôi học các bài học lịch sử và hợp tác với các nhà phát triển trình duyệt nhiều hơn”.

Một tính năng khác là "Magic iFrame," cho phép người sử dụng lấy một phần của trang web, làm thành môt khung (frame), và kéo thành một trang Web đầy đủ ở một trang mới.

Hiện nay, chương trình Gmail có 443,000 dòng JavaScript, lên đến 978,000 dòng nếu kể cả ghi chú. Hiện nay, toàn bộ các nội dung này đươc viết tay.

Trong phần “Hỏi Đáp”, mọi người hỏi De Boor có an tâm khi dùng JavaScript cho một dự án lớn như vậykhông.

Ông thừa nhận rằng, các ngôn ngữ khác như Java, có thể được tối ưu hóa hơn, nhưng Java dài dòng hơn nhiều. Ông cho rằng: hiệu suất của JavaScript tốt hơn và phần lớn các khó chịu với Javascript là do cách ứng dụng trong trình duyệt.

Joab Jackson