Giảm bớt nguy hiểm cho người dùng Facebook

Hãng bảo mật Sophos có trự sở tại Boston (Mỹ) và Oxford (Anh) vừa công bố việc hợp tác với Facebook.


Theo đó, Sophos sẽ giúp người dùng Facebook xác định các link có khả năng gây nguy hiểm. Khi người sử dụng Facebook nhấp vào một đường link nào đó, Facbeook sẽ tìm kiếm tình trạng an ninh của link đó trong cơ sở dữ liệu các URLs độc hại. Nếu đó là link có sự nguy hiểm, người dùng sẽ được chuyển sang một trang khác để lựa chọn tiếp tục vào link, hoặc trở về trang trước đó.

Sophos còn giúp đưa ra lý do tại sao link đó bị xếp vào nhóm nguy hiểm bằng cách cập nhật danh sách URLs nguy hiểm vào cơ sở dữ liệu của Facebook.

 
Theo Đất Việt online.