Format USB theo chuẩn NTFS

Mỗi khi cần định dạng lại ổ đĩa usb của mình bạn thường sử dụng lệnh Format có trong Windows Explorer. Tuy nhiên cách làm này thường chỉ cho phép bạn có 2 sự lựa chọn để format usb theo chuẩn FAT hoặc FAT32.

Để giúp cho usb của bạn được format theo đúng chuẩn NTFS (vì khi sử dụng chuẩn này usb của bạn sẽ được nâng cấp những tính năng bảo mật rất cao của NTFS mà trong các chuẩn FAT không có).

 


Để thực hiện điều này, bạn hãy “gắn” ổ usb của mình vào máy. Nhấn phải chuột vào My Computer rồi chọn Properties. Ta vào thẻ Hardware rồi chọn Device manager. Trong cửa sổ này bạn hãy nhấn vào mục Disk drives để mở rộng nhánh này ra, trong nhánh vừa mở rộng bạn hãy chọn đúng ổ đĩa mà bạn vào gắn vào (sẽ thể hiện chi tiết các thông tin về usb để bạn dễ nhận ra) rồi nhấn phải chuột vào ổ đĩa usb bạn vừa chọn và chọn Properties.

Trong cửa sổ vừa mở, bạn hãy nhấn vào thẻ Policies rồi click chọn vào tuỳ mục Optimize for performance cuối cùng bấm vào nút OK để chấp nhận việc thay đổi.

Kể từ bước thay đổi này, mỗi khi bạn muốn format ổ đĩa usb thì trong menu mở rộng định dạng chuẩn format cho usb thì bạn sẽ thấy xuất hiện thêm chuẩn mới là NTFS.

Lúc này bạn có thể format ổ đĩa usb của mình theo đúng định dạng mình mong muốn được rồi đấy.