Facebook ra mắt tính năng chia sẻ tùy chỉnh mới

Vào ngày thứ 5 (25/8), Facebook đã ra mắt một số nâng cấp cho tùy chỉnh cá nhân cũng như điều khiển tốt hơn khi bạn chia sẻ bài viết, hình ảnh, tag,… đến những người cụ thể.

Đây là một bước tiến mà phần lớn do sự thúc đẩy đến từ địch thủ mới là Google+, mạng xã hội cung cấp việc nhóm các đối tượng bạn bè dễ dàng hơn với tên gọi circles để chia sẻ thông tin. Và hầu hết các đề nghị việc sửa lại cách tag hình ảnh bây giờ sẽ cần gửi các yêu cầu đến bạn duyệt trước khi thực hiện.

Dưới đây là danh sách liệt kê sự thay đổi:

  • Điều chỉnh ngay trên khung nhập nội dung: trước đây bạn có thể điều chỉnh cho phép ai có thể thấy những nội dung của mình trên Facebook ở trang tùy chỉnh (settings). Bây giờ bạn có thể quản lý ngay trên khung nội dung. Cho mỗi nhóm người nhận có một biểu tượng và nhãn để giúp dễ dàng hiểu và quyết định xem ai sẽ là người bạn cần chia sẻ. Khi bạn tag một ai đó, nhãn của người đó sẽ tự động cập nhật để đưa cho người đó nhãn tag và bạn bè sẽ thấy bài đăng đó. Danh sách xổ xuống này sẽ được mở rộng thêm để đưa thêm các nhóm bạn nhỏ hơn, ví du đồng nghiệp, danh sách bạn bè và nhóm.
  • Thay đổi từ: trước đây bạn có tùy chọn chia sẻ bài đăng với mọi người, với ý nghĩa là mọi người trên Internet có thể thấy nó. Bây giờ thì nhãn được đổi thành Everyone to Public (cùng chức năng, thay đổi ngôn ngữ), vì thế sự kiểm soát sẽ dễ mô tả theo trạng thái hơn: bất kỳ ai có thể thấy nó, nhưng không phải mọi người sẽ thấy nó.
  • Thay đổi suy nghĩ của bạn sau khi bạn đăng bài?: trước đây khi bạn đã gửi cập nhật trạng thái, bạn không thể thay đổi xem ai có thể thấy nó. Bây giờ thì bạn có thể thay đổi ai có thể thấy nó sau khi đã đăng lên. Nếu vô tình bạn gửi nội dung vào sai nhóm, hoặc thay đổi suy nghĩ, bạn có thể tùy chỉnh ngay trên dòng thông tin đó bất kỳ lúc nào.
  • Tag người bạn muốn hoặc những gì bạn muốn đề cập: trước đây bạn chỉ thể tag người nếu như bạn là bạn bè vơi shoj, và bạn chỉ có thể tag một trang nếu như bạn đã bấm Liked nó. Bây giờ, bạn có thể tag bạn bè hoặc bất kỳ ai trên Facebook. Nếu bạn được tag bởi một người không phải là bạn của mình, nó sẽ không xuất hiện trên profiles của bạn trừ khi bạn đã xem và chấp nhận nó.
  • Tag vị trí trong bài viết: trước bạn chỉ có thể check-in vào vị trí bằng việc dùng tính năng Places trên smartphone. Bây giờ bạn có thể đưa vị trí vào mọi thứ, từ bất kỳ đâu, không liên quan đến thiết bị đang dùng, hoặc cho dù nó là cập nhật trạng thái, hình ảnh hoặc viết lên tường. Như vậy Facebook sẽ định pha cho tính năng Places chỉ dùng cho di động, và các tùy chọn được lưu trữ với nó cũng sẽ được định pha hoặc gỡ bõ.
  • Gỡ tag hoặc nội dung từ Facebook: trước đây gỡ một tag khá rối rắm. Hiện nay việc này được giới thiệu khá gọn gàng: bạn có thể hoặc là gỡ tag từ profile của mình, gỡ chính tag của nó hoặc gửi thông tin đến người chủ sở hữu hoặc người tag để yêu cầu gỡ xuống.

M.N (Theo Techtivi)