Facebook lặng lẽ khai tử dịch vụ email

Published by Dương Linh on

Facebook đã lặng lẽ đóng cửa dịch vụ email mới vừa tròn ba tuổi của mình với địa chỉ mail quen thuộc “@ facebook.com”.

Facebook lặng lẽ khai tử dịch vụ email

Từ bây giờ, các email được gửi đến một địa chỉ tại “@ facebook.com” sẽ được chuyển tiếp đến địa chỉ email cá nhân của người dùng đăng ký dịch vụ Facebook, còn những người không báo cáo địa chỉ email nào khác đơn giản sẽ không nhận được các tin nhắn. Tính năng chuyển tiếp thư này được cài mặc định, tuy nhiên người dùng Facebook có thể tắt tính năng này.

Theo phát ngôn viên của Facebook, sở dĩ họ phải đóng cửa dịch vụ này bởi số lượng người dùng dịch vụ này không nhiều, “Chúng tôi có sự thay đổi này bởi vì hầu hết mọi người không sử dụng địa chỉ email Facebook của họ”. Ngoài ra, thay đổi này sẽ cho phép họ tập trung cải thiện trải nghiệm nhắn tin di động.

Facebook sẽ chính thức chấm dứt dịch vụ này vào đầu tháng ba tới.

Dương Linh
theo BBC