Để đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT, Bộ TT&TT dự kiến sẽ đề xuất Chính phủ ưu tiên bố trí kinh phí cho các dự án, nhiệm vụ thuộc Đề án này.

De-an-Nuoc-manh.jpg
Bộ TT&TT dự kiến đề xuất Chính phủ cho phép đưa các dự án, nhiệm vụ thuộc Đề án "Nước mạnh về CNTT" thành ngoại lệ không thuộc diện phải cắt giảm chi tiêu công theo Nghị quyết 11-CP. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Gần một năm rưỡi đã trôi qua kể từ khi Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, hoạt động triển khai các nhiệm vụ, dự án thuộc Đề án vẫn hầu như “dậm chân tại chỗ”.

Đề cập hiện trạng này, bà Tô Thị Thu Hương, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT nhận định: Đây là một đề án lớn nhưng mang dáng vẻ của một chiến lược, lại không có cơ chế tài chính và nguồn kinh phí riêng, từ đó phát sinh một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai cả ở cấp Trung ương và cấp địa phương.

Cụ thể, để triển khai một số nội dung thuộc Đề án "Nước mạnh", Bộ TT&TT đã đăng ký vốn cho các nhiệm vụ, dự án triển khai Đề án năm 2012 với tổng kinh phí là 55,43 tỷ đồng. Tuy nhiên, những nhiệm vụ, dự án này đều chưa được cấp vốn bởi một số lý do như sở cứ nào để xác định nhiệm vụ, dự án này thuộc Đề án; nội dung, định mức chi cụ thể ra sao; các dự án đầu tư cần phải có quyết định phê duyệt dự án…

Tương tự, tại các địa phương, mặc dù hiện đã có 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án, song phần lớn các nội dung này chưa được triển khai, nguyên nhân chủ yếu liên quan tới vấn đề xác định nguồn kinh phí.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án, mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chỉ đạo Bộ TT&TT khẩn trương rà soát các cơ chế, chính sách liên quan về tài chính, đầu tư của ngành CNTT-TT, sau đó chủ động làm việc với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch – Đầu tư để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách hiện có hoặc ban hành mới theo thẩm quyền, trình Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt quá thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Bộ TT&TT phải xác định kinh phí thực hiện đối với các nội dung nhiệm vụ thuộc Đề án, trong đó làm rõ nhiệm vụ chi ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và doanh nghiệp bảo đảm, rồi gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch – Đầu tư thẩm định, tổng hợp trình phê duyệt theo quy định.

Kết quả thực hiện những chỉ đạo vừa nêu cần phải được báo cáo với Thủ tướng Chính phủ ngay trong tháng 4/2012; và kể từ nay, Bộ TT&TT phải cáo cáo tiến độ thực hiện Đề án “Nước mạnh” tại các phiên họp thường kỳ của Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, sáng 12/4/2012, Bộ TT&TT đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ để bàn cách đẩy mạnh tiến độ triển khai Đề án “Nước mạnh”.

Bộ TT&TT dự kiến xây dựng một danh mục dự án, nhiệm vụ cụ thể để đề xuất Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho phép được ưu tiên bố trí kinh phí, nói cách khác là được trở thành “ngoại lệ” áp dụng Nghị quyết 11-CP. Dự kiến danh mục này sẽ trình Phó Thủ tướng trong tháng 5/2012 để một số dự án, nhiệm vụ “chín muồi” có thể được triển khai ngay từ năm 2013 tới.

Theo ITC News.