Công nghệ thông tin và kinh tế

Hiệp hội công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) vừa đưa ra một báo cáo đo về tác động kinh tế của công nghiệp CNTT lên nền kinh tế Mĩ và toàn cầu. Báo cáo này, có tiêu đề “CNTT và kinh tế toàn cầu,” thấy rằng CNTT là tăng trưởng nhanh nhất và quan trọng nhất cho việc tăng trưởng kinh tế đi tới cả ở Mỹ và trên toàn cầu.

Báo cáo này cũng nêu tầm quan trọng của giáo dục công nghệ trong kinh tế toàn cầu. Nó thấy rằng các nước với hội tụ mạnh vào giáo dục CNTT đã trải qua tăng trưởng kinh tế lớn hơn các nước không có nó. Chẳng hạn, Ấn Độ và Brazil cả hai có hội tụ giáo dục CNTT mạnh đã trải qua gần như không bị tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Trung Quốc, “kẻ tới chậm” về giáo dục CNTT đã trải nghiệm tác động kinh tế lớn. Sức mạnh của nó trong chế tạo không thể giúp ích vì nó phụ thuộc vào kinh tế của nước khác để tiêu thụ sản phẩm của nó. Chính phủ Trung Quốc phải  chi ra nhiều tiền dự trữ của mình để cứu nền kinh tế của nó khỏi khủng hoảng.

Báo cáo này nói rằng tiềm năng tăng trưởng cao của các công ti công nghệ thông tin, cùng với vai trò lãnh đạo của họ trong cuộc cách mạng số thức đã làm biến đổi mọi khu vực của xã hội. Công nghiệp CNTT sẽ tiếp tục đẩy nền kinh tế Mĩ đi tới nhanh hơn các nền kinh tế khác. Chẳng hạn, Apple đang trở thành công ti lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, còn lớn hơn nhiều công ty dầu hoả. Bằng việc so sánh, nó cũng thấy rằng lợi nhuận của các công ty CNTT thậm chí còn cao hơn các công ty dầu hoả xem như bằng chứng là hai mươi năm trước quá nửa tỉ phú trên thế giới là ở trong kinh doanh dầu hoả nhưng ngày nay hai phần ba số họ là trong kinh doanh CNTT.

Báo cáo này để lộ rằng tỉ lệ tăng trưởng của công nghiệp CNTT là đi nhanh hơn đáng kể so với tăng trưởng của  nền kinh tế Mỹ như một toàn thể. Tăng trưởng gần đây 16.8% so với 3.2% tăng trưởng GDP giúp duy trì toàn thể kinh tế Mỹ trong khủng hoảng tài chính. Công nghiệp CNTT cũng làm phát sinh ra hàng triệu việc làm cho Mỹ và sử dụng hơn 4.8 triệu công nhân CNTT Mỹ. Tuy nhiên, báo cáo này thấy rằng từng việc làm CNTT tạo ra hiệu quả nhân 8 cho các việc làm hỗ trợ. Điều đó có nghĩa là công nghiệp CNTT gián tiếp làm tăng xấp xỉ thêm 38 triệu việc làm hỗ trợ. Phần lớn các việc làm CNTT đều có lương cao và thu nhập của công nhân CNTT là trong số cao nhất ở Mỹ. Lương trung bình hàng năm được trả đạt tới $175,000, và gần đây người tốt nghiệp CNTT có thể bắt đầu từ $85,000 tới $102,000, cao hơn nhiều so với người tốt nghiệp đại học từ các lĩnh vực khác.

Với toàn cầu hoá, các công ty CNTT đã thành công trên khắp thế giới. Nhiều công ty CNTT Mĩ là lãnh đạo thế giới, bán sản phẩm và dịch vụ trong thị trường toàn cầu với số bán mạnh và tăng trưởng thu nhập. Số bán trực tiếp của CNTT Mỹ đạt tới $260 tỉ đô la năm 2011. Hiện thời thị trường CNTT trị giá $3 nghìn tỉ đô la nhưng được dự phóng tăng trưởng xấp xỉ  $6 nghìn tỉ đô la năm 2015. Rõ ràng từ những dữ liệu này là công nghệ đang thúc đẩy mức độ phát kiến và tăng trưởng chưa từng có, cung cấp những cơ hội mới có ý nghĩa cho các công ty và công nhân CNTT trên khắp thế giới.

John Vũ