Hanoi-Aptech

Chúng ta biết việc này chắc chắn xảy ra và nó đây: Google vừa khai trương công cụ tìm kiếm theo thời gian thực kết hợp thành những trang kết quả tìm kiếm.
Công cụ tìm kiếm theo thời gian thực của Google cập nhật những thứ xảy ra quanh trang web – ví dụ: tweets trực tiếp (tweet là thông tin như tin nhắn, suy nghĩ … mà bạn đánh vào Tweeter để trả lời câu hỏi "Bạn đang làm gì đấy?"), Yahoo Answers, bài báo mới và trang web bây giờ hiện ra trên trang kết quả hiện tại cho câu hỏi của bạn. Công cụ này cũng làm việc trên điện thoại di động (ít nhất bây giờ là điện thoại iPhone của Apple và Android của Google)
Hợp tác với MySpace và Facebook.          
Không chỉ như vậy, Google thông báo rằng họ hợp tác với Facebook và MySpace để đưa ra dữ liệu thời gian thực. Với Facebook, điều này có nghĩa là trang Facebook trở thành công cộng, và với MySpace, điều này có nghĩa là bất kỳ dòng dữ liệu đều công khai. Điều này trong tầm điều khiển của hợp tác mà công ty này thông báo Twitter quay trở lại trong tháng 10.
Google nói tính năng này chưa sẵn dùng với mọi người, nhưng sẽ sẵn dùng trong vài ngày tới. Tuy nhiên, chúng ta có thể thử nó ngay bây giờ qua tính năng "Hot Topics" (Chủ đề nóng) trên Google Trends. Click vào "Hot Topics", bạn sẽ thấy khu vực "Latest Results" (kết quả mới nhất) của kết quả tìm kiếm trên Google. Ví dụ, bạn có thể thấy cập nhật thời gian thực với câu chuyện của Tiger Woods.
Với một số khoảng thời gian, rõ ràng chúng ta, tìm kiếm trở thành hoạt động với thời gian thực, nhưng bây giờ, Google dường như thất bại bên cạnh Twitter, và mặc dù có lẽ Bing (người đã đánh dấu trong thỏa thuận tìm kiếm của công ty này với Twitter và Facebook đầu năm nay).
Bây giờ, với một hành động có tính quyết định, Google đi đầu trong lĩnh vực tìm kiếm thời gian thực, mà cả Facebook và Twitter đều thừa nhận rằng họ sẽ không xây dựng quy mô lớn hơn Google.

Play Free Flash Game