Công cụ đo lường thời gian bạn dành cho.. Facebook

Bạn đã dùng bao nhiêu thời gian cho Facebook, mạng xã hội đình đám nhất hiện nay. Hãy cùng khám phá với ứng dụng dưới đây.

Công cụ đo lường thời gian bạn dành cho…Facebook-1

Sau khi ấn Next để bắt đầu, hãy đăng nhập tài khoản Facebook hiện tại của bạn. Thử nhớ bạn thường dành bao nhiêu thời gian cho Facebook mỗi ngày và điền vào ô trống. Thời gian trung bình của mỗi người là 17′.

Công cụ đo lường thời gian bạn dành cho…Facebook-2

Ứng dụng sẽ bắt đầu đếm số bài của bạn từ thời điểm hiện tại cho đến lúc tìm thấy bài viết đầu tiên trên Facebook.

Công cụ đo lường thời gian bạn dành cho…Facebook-3

Và trả về kết quả cuối cùng cho bạn, chắc chắn nhiều người sẽ ngạc nhiên khi biết mình đã “dành cho” Facebook nhiều thời gian đến thế. Ngoài ra, dòng cuối cùng của kết quả, bạn cũng sẽ đọc được Facebook của bạn đã có được bao nhiêu ngày, số bài bạn đã đăng lên Facebook.

Dương Linh
Theo Time