Giải thưởng ICT ASEAN là một sáng kiến đã được các Bộ trưởng ICT của ASEAN thông qua tại Hội nghị Bộ trưởng viễn thông và công nghệ thông tin ASEAN TELMIN lần thứ 11 tại Myanmar.

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết Bộ sẽ là đầu mối điều phối công tác lựa chọn các ứng viên của Việt Nam. Ảnh: Vũ Nhung


Giải thưởng AICTA 2012 dự kiến sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại Hội nghị Bộ trưởng TEMLIN 12 vào tháng 11/2012 tại Cebu, Philippines.

Phát biểu tại buổi làm việc về Giải thưởng lần thứ nhất, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho rằng AICTA hứa hẹn sẽ trở thành giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực ICT của khu vực ASEAN. Giải thưởng sẽ giúp quảng bá hình ảnh cho các đối tượng đoạt giải không chỉ trong phạm vi quốc gia mà còn ở tầm cỡ khu vực.

Giải thưởng AICTA 2012 sẽ được trao cho 5 hạng mục: Giải thưởng cho khu vực Nhà nước; giải thưởng cho khu vực tư nhân; giải thưởng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; giải thưởng về nội dung số; giải thưởng cho doanh nghiệp mới thành lập. Theo cơ cấu giải thưởng, mỗi nước thành viên ASEAN sẽ có quyền đề cử 15 ứng viên tham gia giải thưởng (3 ứng viên cho một hạng mục giải thưởng tương ứng với các giải nhất, nhì, ba).

Một trong những điều kiện tham gia giải thưởng là sản phẩm CNTT phải có tối thiểu 51% nỗ lực phát triển sản phẩm (nghiên cứu, phát triển và thiết kế) được thực hiện bởi các quốc gia thành viên ASEAN.

Bộ TT&TT sẽ là đầu mối của Việt Nam điều phối công tác lựa chọn ứng viên trong nước, Thứ trưởng Hồng cho biết.

Theo Vietnamnet.