Chụp hình minh họa website bằng FireFox

Chụp hình minh họa cho website hay bất kỳ một ảnh nào trên màn hình máy tính đang là nhu cầu cho người soạn thảo hướng dẫn thực hành máy thông qua tương tác hình ảnh. Chính vì thế mà hiện có khá nhiều chương trình chụp màn hình và lưu thành định dạng ảnh thông dụng.

Tuy nhiên, khi bạn muốn sử dụng một chương trình chụp hình miễn phí, không cần cài đặt riêng thì có thể dùng FireFox để chụp hình minh họa website với các Add Ons kèm theo do hãng thứ ba cung cấp hoàn toàn miễn phí.

Với Screen Grab, bạn có thể chụp hình toàn bộ Website và lưu với định dạng PNG. Add Ons này dung lượng nhỏ gọn, bạn có thể tải dùng miễn phí tại https://addons.mozilla.org/firefox/1146. Yêu cầu máy phải cài Java Runtime.

Tương tự như Screen Grad là Page Saver. Tuy nhiên, Page Saver thì lại không yêu cầu Java. Bạn có thể tải miễn phí tại http://pearlcrescent.com/products/pagesaver.

Hơn hẳn hai Add ons là Snagit. Snagit ngoài phiên bản tự chạy không cần cài đặt và phiên bản cho PC nay đã có thêm phiên bản tích hợp trên Firefox. Bạn có thể tải dùng tại http://www.techsmith.com/snagit/accessories/firefox.asp.

Add ons này sau khi cài đặt sẽ hiển thị một thanh công cụ trên Firefox. Thông qua toolbar này, bạn có thể sử dụng Snagit để chụp toàn cửa sổ màn hình, web page, màn hình tự chọn hay text. Hình ảnh được lưu dưới nhiều định dạng thông dụng và có thể gởi thông qua file đính kèm, lưu vào clipboards, printer hay email.