Chính thức tách đôi FPT Online thành FPT News và FPT Online mới

Ngày 21/4, Đại hội cổ đông thường niên 2014 của CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT – FPT Online đã thông qua việc tái cấu trúc công ty.

Chính thức tách đôi FPT Online thành FPT News và FPT Online mới-1

FPT Online hiện phụ trách hoạt động quảng cáo của Vnexpress

Theo đó, phần News và quảng cáo được tách thành 1 công ty độc lập từ công ty FPT Online hiện tại thành 1 công ty mới dự kiến có tên gọi là FPT News. Nguồn thu chính của mảng News và quảng cáo của FPT Online hiện đến từ báo điện tử Vnexpress.

Toàn bộ tài sản và nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh News & Quảng cáo của FPT Online sẽ được điều chuyển cho FPT News. Riêng đối với khoản mục tiền và đầu tư ngắn hạn thì phân chia theo tỷ lệ lợi nhuận đóng góp trong quá khứ của các mảng kinh doanh, với tỷ lệ: FPT News hưởng 66,7% – FPT Online (Game và Thanh toán) hưởng 33,3%.

Cấu trúc cổ đông mới của FPT News không có gì thay đổi so với hiện tại, như vậy có thể hiểu cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu FPT Online hiện tại sẽ được nhận 1 cổ phiếu FPT News. Dự kiến phương án tái cấu trúc sẽ được thực hiện trong quý 2 và quý 3 năm 2014.

Hiện công ty có 3 cổ đông chính là FPT (15%), FPT Telecom (59,1%) và FPT Capital (10%).

Tổng biên tập báo VnExpress, ông Thang Đức Thắng, hiện cũng là chủ tịch HĐQT của FPT Online.

Năm 2014, FPT Online (gồm cả 2 mảng) đặt mục tiêu 856 tỷ đồng doanh thu và 159 tỷ đồng LNTT. Trong đó, kế hoạch của quảng cáo là 340 tỷ doanh thu và 138 tỷ đồng lợi nhuận; Game và Thanh toán là 516 tỷ đồng doanh thu và 21 tỷ lợi nhuận.

Chính thức tách đôi FPT Online thành FPT News và FPT Online mới-2

Năm 2013, FPT Online đạt 1.048 tỷ đồng doanh thu và 140 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế – giảm đáng kể so với năm 2012 do không còn kinh doanh thẻ cào điện thoại vốn mang lại doanh thu cao và lợi nhuận từ kinh doanh game vẫn suy giảm.

Dương Linh
Theo CafeBiz