Cắt giảm chi phí cho trung tâm dữ liệu

Cắt giảm chi phí cho trung tâm dữ liệu

Hệ thống cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu (TTDL) Schneider Electric có thể giúp giảm tổng chi phí cho vòng đời TTDL lên tới 13% và tiết kiệm 30% chi phí dành cho cơ sở hạ tầng vật lý trong vòng 10 năm.

Cắt giảm chi phí cho trung tâm dữ liệu

Theo ông Tiang Hin Ang – phó TGĐ Giải pháp CNTT Schneider Electric cho biết, tại ngày hội giải pháp TTDL hôm 7.6, hạ tầng vật lý TTDL tích hợp sẽ bao gồm tất cả các phạm vi của TTDL như năng lượng, làm mát, bảo mật, hệ thống rack và hệ thống quản lý làm sao có thể tiết kiệm đáng kể trong suốt vòng đời của TTDL.Giải pháp mà ông Ang đưa ra đó là hệ thống làm lạnh inRow được thiết kế loại trừ các điểm nóng gây ra bởi việc khai thác mật độ cao, giải quyết nguy cơ nước xuất hiện trong TTDL, tối đa hóa không gian dành mà không cần phải tái cấu trúc bố trí tầng khi kết nối thêm thiết bị… Kết hợp cùng hệ thống Aquaflair Chillers đảm bảo cắt giảm năng lượng tiêu thụ tới mức tối ưu nhất, giảm ô nhiễm tiếng ồn. Ngoài ra, là việc vận hành TTDL bằng StruxureWare Date Center Operation Suite v7.1 để mô hình các tiến trình công việc và giám sát các chỉ báo…

Ông Ang cho rằng các thiết bị và không gian công nghệ thông tin truyền thống từ các phòng máy chủ nhỏ đến lớn không còn hoạt động như những môi trường rời rạc như trước kia. Các hệ thống của Schneider Electric giúp giảm tổng chi phí cho vòng đời TTDL lên tới 13% và tiết kiệm tới 30% chi phí dành cho cơ sở hạ tầng vật lý trong vòng 10 năm.

Theo Lao Động online.