53% lãnh đạo TP.HCM không dùng thư điện tử thành phố

53% lãnh đạo TP.HCM không dùng thư điện tử thành phố

Báo cáo “Tình hình sử dụng thư điện tử TP của các cấp lãnh đạo tại các cơ quan quản lý nhà nước thuộc TP.HCM” của Sở Thông tin – truyền thông TP đưa ra thống kê tỉ lệ lãnh đạo không sử dụng hệ thống thư điện tử TP (thuộc hệ thống mạng hochiminhcity có đuôi @tp.hcm.gov.vn) chiếm 53%.
Cũng qua thống kê, hơn 300 người là lãnh đạo các cấp cho thấy chỉ có 30 người sử dụng hệ thống thư điện tử thường xuyên.

Qua khảo sát nói trên, cơ quan chức năng TP đánh giá tỉ lệ lãnh đạo sử dụng thư điện tử TP trong điều hành và quản lý nhà nước còn thấp. Sở Thông tin – truyền thông TP cũng đưa ra những kiến nghị: trừ điểm thi đua đối với các cơ quan quản lý nhà nước có tỉ lệ lãnh đạo sử dụng thư điện tử TP trong công việc thấp hơn 50%.

Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Sở Thông tin – truyền thông TP cho rằng lãnh đạo các cấp cần sử dụng thư điện tử TP thuộc hệ thống mạng nói trên của TP nhằm đảm bảo yêu cầu bảo mật trong xử lý, trao đổi công việc. Sở cũng đề xuất UBND TP yêu cầu các sở – ngành, quận – huyện tăng cường sử dụng thư điện tử TP trong công tác.

Các nhà chuyên môn cho rằng tỉ lệ không sử dụng hệ thống thư điện tử TP khá cao như nói trên là một trong những biểu hiện cho thấy người đứng đầu các cơ quan nhà nước còn thiếu quan tâm việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc.

Trong khi đó, TP.HCM được biết đến là một trong những địa phương đi đầu trong phát triển ngành này, hướng tới chính quyền điện tử ba cấp. Đó là chưa kể lợi ích mang lại khi sử dụng email trong xử lý, trao đổi công việc sẽ giảm được nhiều chi phí giấy tờ, giải quyết công việc nhanh hơn.

Theo LĐO.