5 CEO nữ có thu nhập cao nhất thế giới

Theo thống kê từ EMA Partners thì chỉ có 3 phần trăm trong số 500 công ty đứng đầu thế giới có giám đốc điều hành là nữ. Trong số 1000 công ty đứng đầu ở Mỹ thì chỉ có 30 người nắm giữ vị trí CEO. Dưới đây là 5 CEO nữ có thu nhập cao nhất thế giới.

1. Safra Catz

Vị trí:  Đồng chủ tịch và Giám đốc tài chình Oracle
Thu nhập: $51,700,000

Những CEO nữ có thu nhập cao nhất thế giới

2.  Marissa Mayer

Vị trí: CEO của Yahoo!, một công ty internet toàn cầu.

Thời điểm bổ nhiệm: Tháng 7 năm 2012.

Tổng thu nhập hàng năm: $36,620,000

Những CEO nữ có thu nhập cao nhất thế giới

3. Irene Rosenfeld

Vị trí: CEO của Mondelez International, một trong những công ty thức ăn nhanh lớn nhất thế giới.
Thu nhập:  $28,810,000

Những CEO nữ có thu nhập cao nhất thế giới

4. Sharen Turney

Vị trí: Chủ tịch và Giám đốc điều hành Victoria’s Secret Megabrand & Intimate Apparel
Thu nhập: $25,620,000

Những CEO nữ có thu nhập cao nhất thế giới

 

5. Carol Meyrowitz

Vị trí: Giám đốc điều hành công ty TJX
Thu nhập: $21,770,000

Những CEO nữ có thu nhập cao nhất thế giới

 

 Dương Linh
theo Rediff.com