Wise Registry Cleaner

  • Post published:06/08/2007
  • Post category:Software

Publisher: WiseCleaner
License: Free
Limitations: No limitations
Requirements: Microsoft Windows 98/ME/NT/2000/XP/XP-X64/2003/Vista
Version: 2.85
Size: 1 MB
Download: download.aptech.vn | wisecleaner.com

Sau một thời gian dài sử dụng, máy tính của bạn sẽ có những dấu hiệu chậm chạp, phát sinh lỗi… Ngoài yếu tố xuống cấp của phần cứng, sự phát sinh những tập tin rác do hệ điều hành hoặc các ứng dụng tạo ra, chiếm dụng không gian lưu trữ của ổ cứng, làm giảm đáng kể hiệu quả hoạt động của máy tính.

Với khả năng xử lý hơn 50 loại tập tin rác và quá trình quét siêu tốc, WISE DISK CLEANER 2(WDC) sẽ giúp cho máy tính của bạn hoạt động nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Giao diện WDC với các tập tin rác được tìm thấyLần đầu tiên kích hoạt, WDC đưa ra hộp thoại đòi hỏi nhập tên và mã VIP, bạn đánh dấu kiểm vào Don’t show this window again và nhắp nút Later. Một cửa sổ mới xuất hiện yêu cầu bạn chọn chế độ làm việc của WDC. Với yêu cầu này, bạn nên đánh dấu kiểm vào dòng Manual, chọn Delete to Recycle BinNot show this window after started, nhắp Next 3 lần rồi Finish. Nếu chọn chức năng Automatic, WDC sẽ tự động tìm và xóa toàn bộ những tập tin rác mặc định. Sau khi nhắp Finish của lựa chọn Manual, giao diện chính của WDC xuất hiện, nó đưa ra các dạng tập tin rác sẽ tìm, nếu muốn thêm hay bỏ đi, bạn đánh dấu kiểm vào ô trước mỗi định dạng. Nhắp dấu sổ xuống dòng All Hard Drive nếu muốn chọn quét từng ổ đĩa riêng lẻ, không thì WDC sẽ quét toàn bộ ổ đĩa có trên máy tính. Cuối cùng nhắp nút Scan.

Kết quả tìm thấy liệt kê tên, đường dẫn, kích thước và định dạng của tập tin. Bạn nhắp chuột vào tên tập tin để xem mô tả chi tiết – tập tin phát sinh ở thư mục người sử dụng, Windows hay bởi phần mềm? Sau đó, nếu muốn giữ lại tập tin nào bạn bỏ dấu kiểm trước nó, nhắp nút Delete rồi chọn Delete To Recycle Bin để bỏ vào thùng rác hay Permanently Delete bỏ hẵn.