WebShot

  • Post published:07/05/2007
  • Post category:Software

Publisher: Nathan Moinvaziri
License: Freeware
Limitations: n/a
Requirements: Microsoft Windows 9x/Me/2000/Xp/Vista
Version: 1.3.4.0 
Size: 526 KB 
Download: download.aptech.vn | websitescreenshots.com

Hình ảnh của trang web dài được chụp lại bằng WebShot.

Thông thường, khi cần chụp lại hình ảnh minh họa của một trang web bất kỳ để làm tư liệu cho mình, bạn thường nhấn phím Print Screen rồi thực hiện thao tác “dán” hình ảnh vào một trình soạn thảo tương ứng. Tuy nhiên điều này bạn chỉ có thể thực hiện được cho những trang web có độ dài bằng một trang màn hình. Để có thể chụp được hình ảnh “trọn vẹn” của một trang web có độ dài nhiều màn hình bạn có thể sử dụng chương trình mang tên WebShot.

Ưu điểm của chương trình là hoàn toàn miễn phí và có thể thực hiện thao tác chụp ảnh “trọn gói” cho các trang web đang hoạt động trực tuyến hoặc các trang web đã được bạn save về để xem Offline bằng lệnh Save As của trình duyệt web.

Để khai thác tính năng làm việc của chương trình, tại giao diện làm việc chính nhấn vào thẻ Single để thực hiện việc chụp một trang web dài. Nhập đường dẫn chứa nội dung trang web dài (trực tuyến hoặc Offline) cần chụp vào tùy mục Url, nhập đường dẫn nơi sẽ chứa file hình ảnh sau khi “xuất xưởng” ở tùy mục Output, cuối cùng bấm vào tùy chọn Start để chương trình bắt đầu thực hiện các thao tác.

Nếu muốn thực hiện việc chụp ảnh liên tiếp cho nhiều trang web dài, bạn hãy nhấn vào thẻ Multiple, đồng thời ngay tại bước này bạn hãy tạo một file text (*.txt), trong file text này bạn hãy nhập đường dẫn của nhiều trang web cần thực hiện thao tác chụp “trọn gói” vào (mỗi trang web là một hàng). Thực hiện xong bạn hãy nhập đường dẫn chứa file text vừa tạo đó vào tùy mục Batch text, nhập thư mục chứa các hình ảnh sau khi chụp xong ở tùy mục Destination, cuối cùng bấm vào tùy chọn Start để chương trình bắt đầu thực hiện các thao tác cần làm.

 

Need to make sure all your Websites look good. WebShot is a simple utility that gives you the ability to take screenshots and thumbnails of Webpages or Websites. You can take screenshots of a single Webpage or screenshots of multiple Webpages in batch mode. It also comes with a command line executable for advanced users.