WebRipper

  • Post published:17/08/2007
  • Post category:Software

Publisher: SamsonSoft
License: Freeware
Limitations: NA
Requirements: Microsoft Windows All
Version: v0.150
Size:1.05 MB
Download: download.aptech.vn | softpedia.com

Người sử dụng thường xem các trang web trên toàn các liên kết để có một sự logic hơn khi đọc. Vì thế mà thường tải toàn bộ trang web về về để xem offline. Hiện công cụ dùng để tải toàn trang web có thể phải chú ý là Teleport Pro. Tuy nhiên, đây là một chương trình có phí. Và vì thế gây hạn chế khi sử dụng. Xin giới thiệu bạn công cụ WebRipper, công cụ cho bạn tải toàn bộ liên kết và tập tin với những ưu điểm nổi bậc mà lại hoàn toàn miễn phí.

Yêu cầu hệ thống trước khi sử dụng.

• Pentium II 500mhz trở lên
• 128MB RAM trở lên.
• Windows 98se, Windows ME, Windows 2000, Windows XP.
• .NET framework 1.1 hoặc cao hơn.

Khi tải hoàn tất và cài đặt sử dụng chương trình. Để tạo mới một Job, chọn Job Management >New > Targeted Rip Job. Đây chính là công việc tải trang web về máy.

Tại phần Set Source cho bạn nhập  tên trang web cần lấy thông tin về.

Nên chọn chế độ Unrestricted, follow All links.

Phần Authentication: Bạn chọn chế độ này khi tải trang web thông qua tài khoản ftp. Hay những website yêu cầu đăng nhập tài khoản để có thể sử dụng tài nguyên trên web. Bạn bỏ qua nếu trang web cần tải đã được public cho mọi ngưòi xem.

Phần Select filters: Cho bạn chọn những định dạng tập tin nào cần tải về và không cần tải về. Phân loại định dạng tập tin đựoc chia thành 5 chủ đề bao gồm Image (định dạng hình ảnh), Video (định dạng Video), Sound (định dạng Audio), Document (định dạng tài liệu) và Other (các định dạng khác như Exe, Zip, Flash, Torrent). Tùy theo mỗi chủ đề mà có từng mục liệt kê tập tin chi tiết. Bạn chọn lựa bằng cách đánh dấu để phù hợp với yêu cầu tải của mình.

Phần Set Sublevels: Tải theo định dạng phân cấp website. Thông thường mỗi website có định dạng phân cấp riêng. Phân cấp càng nhiều thì cơ cấu website càng lớn và bạn sẽ lấy đựơc nhiều tập tin hơn và thời gian tải lâu hơn.

Phần Set restrictions: cho bạn tuỳ chọn giới hạn kích thước tập tin cần tải. Tuỳ theo nhu cầu tải tập tin mà bạn có lựa chọn thích hợp. Khuyến khích sử dụng Unrestricted.

Sau khi thiết lập hoàn tất, bạn nhấn Start để chưong trình làm việc tải trang web về cho bạn.

Để tăng tốc nhanh quá trình tải tập tin. Bạn nên tối ưu hệ thống thông qua File > Preferences.

Tại mục Download. Bạn chọn các thông số sau:

Maximum download threads per job: chọn tối đa. Nó sẽ tăng tốc lấy các tập tin về máy bằng cách tăng số luồng kết nối tối đa tới máy chủ.

Download buffer size: chọn mặc định nếu tải file bình thưòng. Chọn cao hơn khi tải trang có chứa nhiều tập tin kích thước lớn.

Performance: chọn High.

Connection: tải trang web trong trưòng hợp bị chặn IP hay tải thông qua FTP. Khi đó, bạn phải thiết lập lại trong mục này.

Chọn OK để kết thúc quá trình thiết lập. Bây giờ, bạn quay lại trang web cần tải để sử dụng những tiện ích mà chương trình mang lại. Quả thật, rất hay hơn khi sử dụng Teleport pro chứ…