Universal Shield

  • Post published:22/01/2007
  • Post category:Software

Publisher: Everstrike
License: Free to try, $34.95 to by
Limitations: 30 days
Requirements: Windows x64 Edition, Windows 2003 Server, Windows XP, Windows 2000, Windows NT
Version: v4.1 
Size: 1.76 MB 
Download: download.aptech.vn | everstrike.com

 Để bảo vệ an toàn dữ liệu cá nhân, người dùng máy tính thường sử dụng các chương trình chuyên dụng như ẩn file, ẩn thư mục, mã hóa file… tùy theo từng trường hợp. Tuy nhiên, nếu phải cài đặt quá nhiều chương trình bảo mật để thực hiện từng yêu cầu riêng biệt thì việc quản lý sẽ trở nên vô cùng phức tạp.

Để đơn giản hóa và đạt hiệu quả cao hơn trong việc bảo mật các dữ liệu quan trọng, bạn nên sử dụng chương trình “phòng thủ” đa chức năng mang tên Universal Shield.

Để vào được Universal Shield, chương trình yêu cầu bạn nhập mật khẩu đã khai báo trong quá trình cài đặt. Sau khi kích hoạt chương trình thành công, vào menu File>Universal Shield Wizard, cửa sổ mới xuất hiện cung cấp cho bạn 4 tính năng rất quan trọng, bao gồm:

– Hide files, Folder or disk: tùy chọn cung cấp các tính năng như ẩn file, thư mục hoặc thậm chí là một phân vùng có trên máy bạn. Một điểm hay của chương trình chính là các file, thư mục khi được giấu sẽ không thể nào xem được bằng các thao tác xem file ẩn trong Windows Explore, cũng không thể truy xuất được bằng các shortcut dẫn đến các thư mục hoặc tập tin này.

– Set “read only” access mode for the seclect objects: thiết lập tính năng chỉ đọc cho các tập tin và thư mục, người sử dụng sẽ không có quyền chỉnh sửa hoặc thậm chí là xóa các tập tin này nếu trong tay không có mật khẩu để giải mã.

– Encrypt selected files and folders: mã hóa các tập tin và thư mục bằng các giao thức mã hóa có thể nói là tốt nhất hiện nay như blowfish (448 bit), Cast (128 bit), Cobra 128 (576 bit), Pc1 (160 bit), Rijndael (Aes 256 bit), Serpent (256 bit), Triple-Des (168 bit).

– Security trick – Limit user’s access to system folder, private folders: chức năng ngăn cản người dùng truy xuất bất hợp pháp vào các địa chỉ My Documents, Favorites, History, Control Panel hoặc tinh chỉnh các thiết lập mặc định của bạn như date/time hoặc giao diện màn hình desktop.

Để sử dụng, bạn click vào một tùy chọn thích hợp trong cửa sổ Universal Shield Wizard, bấm next rồi thực hiện theo các bước hướng dẫn của chương trình như chọn file, thư mục cần giấu hoặc mã hóa có trên máy rồi nhập mật khẩu để khi cần giải mã (mật khẩu này khác với mật khẩu mà bạn sử dụng để vào chương trình Universal Shield, độ dài của mật khẩu càng cao thì các dữ liệu của bạn càng được an toàn). Sau khi thiết lập xong khởi động lại máy tính để chương trình bắt đầu có hiệu lực. Các file hoặc thư mục khi đã được bạn “khống chế” sẽ được liệt kê thành một bảng danh sách nằm ngay giao diện làm việc chính của chương trình. Muốn giải mã một tập tin hoặc thư mục bất kỳ, bạn nhấn phải chuột vào chúng rồi chọn Decrypt, sau đó nhập mật khẩu để giải mã vào rồi bấm Start để hoàn tất công việc.