Trang hoàng thư mục với Folder XP

  • Post published:27/11/2006
  • Post category:Software

Publisher: N/A
License: Free
Limitations: N/A
Requirements: Windows
Download: download.aptech.vn

Chương trình hoàn toàn miễn phí, viết bằng Visual Basic 6 nên tương thích với mọi Windows, dung lượng 792KB.

Thiết đặt cho một thư mục

Sau khi tải về bạn cần sử dụng một chương trình giải nén nào đó (như WinZip, WinRAR) để giải nén vào một thư mục trên đĩa cứng, rồi kích hoạt chương trình. Để thiết đặt cho thư mục nào bạn cần phải thêm nó vào danh sách, vì thế hãy nhấn vào nút có hình dấu cộng để thêm một thư mục. Sau khi thư mục được thêm vào nó cũng tự động được chọn, các thuộc tính liệt kê ở khu vực bên phải. Bạn nhấp chọn mục “Thiết đặt”, danh sách các mục con được liệt kê ra. Để vào thiết đặt một nội dung nào thì bạn phải đánh dấu vào ô chọn phía trước tiêu đề của nội dung đó.

“Hình lát nền thư mục”: Đây chính là tính năng tạo hình nền cho thư mục. Để chọn hình, bạn nhấn vào nút “Chọn hình”. Hình vừa chọn sẽ được hiển thị theo tỉ lệ thu nhỏ ở khu vực bên trái cửa sổ, nhấn “Tùy chọn” để điều chỉnh một số thuộc tính cần thiết. Mặc định, cách sử dụng đối với file hình sẽ là “Liên kết đường dẫn”. Điều này có nghĩa là thư mục được thiết đặt sẽ liên kết đến tập tin hình. Còn nếu bạn chọn mục “Sao chép vào thư mục” thì tập tin hình sẽ được sao chép luôn vào thư mục đang thiết đặt. Lựa chọn này sẽ giúp bạn tạo hình nền cho các thư mục nằm trên đĩa USB hay đĩa mềm.
“Màu chữ”: Là tính năng thiết đặt màu chữ hiển thị của các tập tin, thư mục nằm bên trong thư mục được thiết đặt. Để chọn màu, bạn có thể nhấn vào nút “Chọn màu chữ” hoặc nhấn trực tiếp vào ô hiển thị màu.
“Màu nền”: Tính năng này giúp bạn thiết đặt màu nền (phần nằm phía dưới chữ) của các tập tin, thư mục nằm bên trong thư mục được thiết đặt.
“Biểu tượng”: Tính năng này giống với chức năng “Change icon” cho thư mục của Windows XP. Bạn có thể chọn một biểu tượng trong một file EXE, DLL hay ICO để thay thế cho biểu tượng thư mục mặc định của Windows.

Thực hiện xong các điều chỉnh, bạn cần nhấn nút “Thực hiện” để chương trình áp dụng các thiết đặt cho thư mục của bạn. Để xem thử thành quả, bạn hãy nhấn vào nút “Mở thư mục” . Thư mục đang chọn trong danh sách sẽ được mở lên bằng Explorer.

Bỏ thiết đặt

Để bỏ các thiết đặt cho một thư mục, bạn cũng cần thêm thư mục đó vào danh sách. Nếu muốn bỏ hết thiết đặt thì bạn chọn mục “Không thiết đặt”. Còn nếu bạn muốn bỏ một mục nào đó thì hãy bỏ chọn ở các ô chọn tương ứng. Cuối cùng nhấn nút “Thực hiện”.