Sử dụng đồng thời nhiều Windows XP trên 1 máy tính

  • Post published:09/11/2006
  • Post category:Software

Publisher: IPConsult
License: Free to try; $125.00 to buy
Limitations: 3-remote desktop session trial
Requirements: Windows XP
Download: download.aptech.vn | download.com

Gia đình bạn có hai máy tính, một mạnh một yếu. Làm cách nào để có thể chia sẻ chiếc máy mạnh cho một người khác khi họ cần dùng đến mà công việc của bạn vẫn không bị gián đoạn.

Chương trình XP Unlimited (1.8.7.11) cho phép sử dụng Terminal Server trên Windows XP. Chính vì thế, bạn có thể Remote Desktop thoải mái, từ bao nhiêu máy vào cũng được. Bạn có thể download phần mềm, sau đó tiến hành cài đặt vào máy tính mạnh nhất. Sau khi cài đặt xong, máy tính sẽ yêu cầu bạn khởi động lại. Quá trình cài đặt hoàn tất. Bạn sẽ không hề thấy có một sự khác biệt nào trên máy tính, ngoại trừ việc màn hình khởi động theo “Fast User Switching” giờ thay bằng màn hình truyền thống. Mỗi lần đăng nhập, bạn phải gõ cả username và password của mình.

Sau đó, bạn qua một máy tính khác (trong cùng mạng LAN càng tốt, các máy tính cùng nối vào một Hub-Switch thì cùng một mạng LAN) thử Remote Desktop đến máy vừa cài đặt.

Để có thể Remote Desktop, bạn phải mở dịch vụ Remote Desktop trong Local Area Network Connection của máy mạnh trước. Sau đó từ máy tính yếu hơn, bạn vào Start -> Programs -> Accessories -> Communication -> Remote Desktop Connection. Tiếp tục click vào Options để chỉnh các thông số chi tiết về màn hình hiển thị, card âm thanh, bàn phím, các thiết bị ngoại vi. Nhấn Connect để thiết lập kết nối, nhập username và password để bắt đầu làm việc.