Stickies

  • Post published:25/06/2007
  • Post category:Software

Publisher: Zhorn Software
License: Freeware
Limitations: n/a
Requirements: Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista
Version: 6.0c
Size: 953 KB
Download: download.aptech.vn | zhornsoftware.co.uk

Stickies là phần mềm miễn phí rất đáng để các thử và sử dụng. Sau khi cài đặt và chạy, chương trình sẽ chạy thường trực và hiển thị một biểu tượng thu nhỏ ở khay hệ thống. Bạn có thể bắt đầu thực hiện công việc tạo Stickies ngay.

Những “sticky” sẽ nhắc nhỏ công việc của bạn mỗi ngày.

Nhấn đúp vào biểu tượng Stickies, chương trình sẽ tạo 1 sticky (mảnh dán) cho bạn ngay giữa màn hình, với nền màu vàng quen thuộc. Bạn chỉ việc gõ nội dung vào là có ngay một sticky.

Để thay đổi kiểu chữ cho sticky, bạn click chuột phải vào nền sticky đó, chọn mục Font: để thay đổi font, mục Size để thay đổi kích thước, Style để chọn chữ in nghiêng hay gạch chân, Case: viết bằng chữ hoa hay hay thường…

Để thay đổi cấu hình các thuộc tính như màu nền, chế độ hiển thị, thời gian hiển thị của Sticky…, bạn click chuột phải vào phần tiêu đề của Sticky (ngay sát phía trên phần nội dung): Chọn Set Colour để chọn màu nền Sticky, chọn Opacity để chỉnh mức độ trong suốt của Sticky đó, chọn Alarm: hẹn giờ cho các Stickies của mình “nhảy nhót” báo động cho bạn biết (in: báo hiệu sau 1 khoảng thời gian bạn chọn, at: tại thời gian xác định), chọn Sleep: cho Sticky này tạm thời ẩn đi rồi hiển thị lại sau 1 khoảng thời gian bạn chọn, Lock/ Unlock: khóa hoặc mở không cho chỉnh sửa nội dung Sticky, Close: đóng Sticky lại.

Đồng thời, bạn cũng có thể ấn định, mỗi khi chạy 1 chương trình nhất định́, thì 1 Sticky của bạn sẽ hiển thị ra, bằng cách mở chương trình đó ra, click vào biểu tượng Stickies trên khay hệ thống, click chuột phải vào tiêu đề Stick gắn với chương trình đó, chọn Attach và chọn đúng tên chương trình. Nếu bạn ko làm việc này, thì các Stick mặc định sẽ nằm ở desktop.

Bạn cũng có thể lưu lại những gì bạn đã cấu hình 1 sticky ở trên dưới dạng 1 Style, để khỏi phải thiết lập lặp đi lặp lại 1 cấu hình cho nhiều sticky. Bạn click chuột phải vào tiêu đề Sticky muốn làm mẫu, chọn Save as Style, chọn số Style. Sau đó, mỗi lần thiết lập Stick theo kiểu cấu hình đã lưu, bạn chỉ cần chọn Set to Style và chọn số Style tương ứng.

Ngoài ra, chương trình còn có chức năng giống như 1 cuốn sổ địa chỉ của bạn, hoặc cho phép bạn cấu hình lại cách báo động (phát âm thanh nào đó), hoặc thiết lập phím nóng để hiển thị tất cả các Stickies, hay mở 1 Stickies mới, quản lý các Stickies đã có sẵn… bằng cách click chuột phải vào biểu tượng Stickies trong khay hệ thống:

Chọn Friends để chỉnh sửa sổ địa chỉ, chọn Manage Stickies để quản lý các Stickies đã có sẵn, hay chọn Option: Thẻ General cho phép bạn cấu hình chương trình, thẻ Hotkey để đặt phím nóng, thẻ Alerts để cấu hình cách báo động của Stickies như thêm âm thanh báo động, báo động mỗi khi các Stickies “thức dậy”…